Jeugdcultuur

COMEET en de regionale jeugddienst Meetjesman sloegen de handen in elkaar voor een gezamenlijke werking jeugdcultuur.

Samen met onze belangrijkste partners werken we aan een toegankelijk aanbod en ondersteuning voor kinderen en jongeren in het Meetjesland.

Meetjesman

We ondersteunen waar mogelijk de cultuurprojecten van de jeugdhuizen als toegangsluik naar heel wat Meetjeslandse jongeren. Onze drie belangrijke partners met creatieve en artistieke werkingen:

Muziek en podia

Ook de muzieksector brengt jongeren bij elkaar. Denken we dan aan Muzikant & DJ in ‘t Meetjesland en andere partnerschappen tussen de muziek- en creatieve sector.

UiT in het Meetjesland

Ook hier maken we er werk van om jongeren naar cultuur toe te leiden. Door in te zetten op acties via UiT in het Meetjesland maar ook met de UiTPAS Meetjesland willen we dat meer jongeren de weg naar cultuur terugvinden.

Evenementenforum

COMEET, Toerisme Meetjesland & Meetjesman sloegen de handen in elkaar voor een heus Meetjeslands Evenementenforum. Een driedaags online interactief, inspirerend en educatief forum over de organisatie van evenementen. Van tips & tricks door professionals, debatten, praktische ondersteuning op allerhande niveau’s, tot inspirerende voorbeelden:

  • een coronaproofevenement organiseren?
  • weten hoe je Livestreaming moet aanpakken?
  • je event duurzaam maken?
  • weten waar je terecht kan voor auteursrechten?
  • tips ontvangen rond communicatie om een breed publiek te trekken?

Tijdens het forum kwam alles aan bod. Je ontdekt het volledige verslag met bijhorend videomateriaal in onze kennisbank.

Regiobib Meetjesland

Alle Meetjeslandse bibliotheken willen prioritair kinderen en jongeren bereiken. Verschillende initiatieven zoals Jeugdboekenmaand en Boekstart bevorderen het leesplezier van jongs af aan.

Cultuur, jongeren en welzijn

COMEET start, samen met verschillende partners, het project ‘Cultuurinjectie’. Hiermee willen we de cultuurparticipatie bij (kwetsbare) jongeren uit het Meetjesland op een duurzame manier verhogen. Reden? Cultuurparticipatie zorgt voor een grotere weerbaarheid, veerkrachtigheid en een beter algemeen welzijn zorgt.

Om een hogere cultuurparticipatie te verkrijgen bij kwetsbare jongeren, willen we acties uitvoeren die zowel doelgroepgericht (B2C) als partnergericht (B2B) zijn en die op verschillende terreinen zichtbaar zullen zijn:

  1. We willen een structureel netwerk jeugd-cultuur-welzijn uitbouwen omdat het belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van het cultuur- en jongerenwelzijnsaanbod en zijn aanbod kan aanpassen aan de doelgroep.
  2. Er wordt een traject uitgewerkt waarbij de cultuursector weet hoe ze hun cultuuraanbod ‘jongerenproof’ kan maken, maar ook waarbij het welzijnsaanbod cultuurinclusief wordt.
  3. Een focusgroep met kwetsbare jongeren uit de verschillende subcategorieën kan specifiek jongerenacties uitwerken, een gezamenlijke communicatiecampagne opstarten maar ook mee evalueren, feedback geven over de acties en een analyse maken van de ervaren drempels.
  4. We willen experimenteerplekken en -acties opzetten door en voor kwetsbare jongeren om cultuurparticipatie te bevorderen. Uit deze acties kunnen we dan ook ‘lessons learned’ trekken die we in het traject ‘cultuuraanbod jongerenproof maken’ maar ook acties in de toekomst kunnen verwerken. De acties mogen daarbij geen enkel cultureel thema uit de weg gaan, hoe moeilijk het ook lijkt om de doelgroep te bereiken. Zo zal niet alleen muziek en kunst een thema zijn, maar ook erfgoed en bibliotheken.

Dit project wordt ondersteund door LEADER.

Volg Jeugdcultuur

Facebook

Meer Deelwerkingen

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?