IOED Meetjesland

Voor de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Meetjesland bundelen acht Meetjeslandse gemeenten (Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Wachtebeke) de krachten. De IOED ondersteunt de betrokken gemeentebesturen en ambtenaren in hun beleid en dienstverlening over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

IOED Meetjesland biedt ondersteuning en advies aan gemeentebesturen en ambtenaren over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Dit advies kan verder verwerkt worden in hun beleid en eigen dienstverlening.

Om een kwaliteitsvolle werking te garanderen stellen Veneco, Cultuurregio Meetjesland (COMEET) en Regionaal Landschap Meetjesland & Leie (RLML) hun expertise ter beschikking.

De IOED ontwikkelt haar werking rond drie thema’s of disciplines: bouwkundig erfgoedarcheologie en landschappelijk erfgoed. Naast een specifieke dienstverlening per discipline biedt de IOED ook een algemeen overkoepelende werking waarin de drie thema’s meer geïntegreerd worden benaderd.

Wat doet IOED Meetjesland?

De IOED Meetjesland doet aan kennis– en expertiseopbouw rond het onroerend erfgoed van het Meetjesland en erfgoedzorg in het algemeen. Deze kennis en expertise stelt de IOED Meetjesland ter beschikking van de betrokken besturen, stedenbouwkundige diensten, erfgoedgemeenschappen en andere erfgoedactoren binnen en buiten de regio.

Het is het vertrekpunt voor de gemeenten om gefundeerde keuzes te maken met betrekking tot het behoud, het beheer en de ontsluiting van hun erfgoed. De verzamelde kennis kan ook ingezet worden voor educatieve doeleinden en verdergezet onderzoek door gemeenten of derden. De IOED Meetjesland wil in de eerste plaats een aanspreekpunt zijn voor de betrokken besturen en neemt voor hen ook een directe loketfunctie op.

Bekijk de presentatie van het startmoment hier.

Waarvoor kun je bij de IOED Meetjesland terecht?

  • Infovragen over (veranderende) wetgeving, subsidies, premies, erkenningen…
  • Infovragen over het landschappelijk, archeologisch en bouwkundig erfgoed van het Meetjesland
  • Gerichte doorverwijzing via het consultatienetwerk van de IOED
  • Ondersteuning bij het archeologisch proces en hoe dit in te plannen in gemeentelijke projecten
  • Expertiseverslagen over vastgesteld bouwkundig en landschappelijk erfgoed
  • Input en ondersteuning bij lokale en bovenlokale erfgoedprojecten (eventueel in ruil voor een extra bijdrage, afhankelijk van de ondersteuning die nodig is)
  • Input en ondersteuning bij initiatieven rond publiekswerking
  • Ondersteuning bij het uitschrijven van beleidsplannen en bovenlokale visies voor erfgoed
  • ….

Contacteer ons

info@ioedmeetjesland.be

 

Volg IOED Meetjesland

FacebookGa naar website

Meer Deelwerkingen

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?