Erfgoedcel Meetjesland

In alle gemeenten van het Meetjesland is er veel belangstelling voor erfgoed. Regelmatig zijn er leuke projecten, en het erfgoed van de streek wordt dan ook zorgvuldig bewaard en beschermd.

Erfgoedcel Meetjesland brengt het cultureel erfgoed (verhalen, objecten, foto’s, documenten … ) in kaart, maakt het zichtbaar voor een breed publiek en helpt bij de realisatie van jouw project. Door de opstart van projecten, blijft het streekgebonden erfgoed zorgvuldig bewaard en beschermd.

Advies en ondersteuning

Erfgoedcel Meetjesland organiseert vormingen voor de regionale erfgoedzorgers op vraag. Wanneer ons dergelijke vragen bereiken via de collegagroepen of ander gesprekken, proberen we een gepaste vorming te organiseren.

Bezit je erfgoed en weet je niet hoe het verder moet? We gaan graag op zoek naar oplossingen voor conservering, beheer, of zoeken partners die je verder kunnen helpen.

Ook erfgoedverenigingen kunnen steeds beroep doen op onze diensten. Zo organiseren wij regelmatig een erfgoedoverleg waarop alle musea en erfgoedverenigingen uit de streek worden uitgenodigd. Daarnaast is er een overleg voor archieven in het Meetjesland. Concrete vragen krijgen acties (binnen onze mogelijkheden). Wil je als (nieuwe) erfgoedvereniging of museum opgenomen worden in de collegagroep? Laat het ons weten.

Ook als kerkraad kan je bij ons terecht. Wil je graag het erfgoed in de kerk tentoon stellen? Of leeft er nog een bijzondere traditie met religieuze wortels in jullie parochie? Neem dan contact met ons op. We denken graag mee na over de mogelijkheden. We helpen je ook, samen met onze vrijwilligers, bij het actualiseren van je inventaris van het cultureel erfgoed in de kerken. Met vragen over de eventuele herbestemming van dit roerend erfgoed kan je eveneens bij ons terecht. We helpen je graag verder (binnen onze mogelijkheden).

Regionale promotie

Wie activiteiten over onroerend, immaterieel of cultureel erfgoed (gebouwen, landschappen, archeologie…) organiseert, kan bij COMEET terecht voor promotie via UiT in het Meetjesland. Daarnaast organiseren wij de regionale promotie van Erfgoeddag, Open Monumentendag en andere landelijke erfgoedinitiatieven.

Inventariseren en digitaliseren

We laten erfgoed niet verloren gaan. Op Erfgoedbank Meetjesland verzamelen we oude foto’s, maar ook geluidsfragmenten, documenten en filmpjes uit het Meetjesland. Daarnaast kan je via onze uitleendienst gratis materiaal ontlenen om jouw erfgoed te digitaliseren of tentoon te stellen.

Erfgoed op school

Erfgoedcel Meetjesland zet in op erfgoededucatie. Onze schatkist zit boordevol verrassingen voor scholen, van bordspelen tot digitale zoektochten én een echt minimuseum. Download hier onze brochure met een overzicht van het aanbod voor scholen.
Heb je zelf een idee om met jouw klas een erfgoedproject uit te werken? Contacteer de medewerkers van de erfgoedcel, wij helpen jouw project tot leven komen!

Subsidies

Erfgoedcel Meetjesland ondersteunt cultureel-erfgoedprojecten via het subsidiereglement. Organisatoren kunnen een projectsubsidie voor hun project bekomen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er zijn twee indienrondes: op 1 mei (ronde 1) en op 15 november (ronde 2).

Archiefwerking

Erfgoedcel Meetjesland kan dankzij de samenwerking met Welzijnsband Meetjesland beroep doen op een archivaris. Dankzij deze expertise kan COMEET ondersteuning bieden aan al wie met historische of verenigingsarchieven bezig is. Eén keer per jaar organiseren we een archiefoverleg voor vrijwilligers en verenigingen.

Tegelijk werken we op lange termijn naar een regionaal (digitaal) archief.

Erfgoedpublicaties

Binnen bepaalde erfgoedprojecten helpen we geregeld mee in de opmaak en publicatie van boeken. Zo ondersteunden we het Culinair Genootschap Meetjesland in de samenstelling van ‘Koken in bezet gebied’ en stelden we een boekjesreeks samen, getiteld Erfgoed leeft, bestaande uit tien thema’s rond wonen, leven en gewoontes in het Meetjesland. Ontdek ze in onze kennisbank.
Ook over Waarschotstof hebben we een publicatie gelanceerd.

Erfgoedoverleg Meetjesland

"Een viertal keer per jaar organiseren we een erfgoedoverleg, waar we alle Meetjeslanders met een passie voor erfgoed rond de tafel zetten om elkaar te inspireren, projecten uit te wisselen en noden te detecteren. Iedereen is welkom!"

Greet Melis - Beleidsmedewerker Erfgoedcel Meetjesland

 

 

Volg Erfgoedcel Meetjesland

FacebookInstagram

Meer Deelwerkingen

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?