Regiobib Meetjesland

De openbare bibliotheken in het Meetjesland werken al sinds de jaren 1980 samen onder de noemer van het samenwerkingsverband Bibliotheken Meetjesland.

Dankzij de inbedding in COMEET konden de Meetjeslandse bibliotheken evolueren naar een Regiobib: de bibliotheken werken intensief samen, zowel op beleidsmatig als op operationeel vlak, en centraliseren waar mogelijk back-office-taken. Met als voornaamste doelstelling om de basisdienstverlening van de gemeentelijke openbare bibliotheken te versterken en te optimaliseren dankzij efficiëntiewinsten.

In het huidige beleidsplan Bovenlokale Cultuurwerking 2020-2025 formuleerde Regiobib Meetjesland onderstaande doelstellingen:

  • een stimulerende leeromgeving zijn: aan jong en oud laagdrempelige kansen bieden tot zelfontplooiing en educatie
  • lokale gemeenschappen helpen bij het leggen van betekenisvolle verbindingen.
  • versterking competentie-ontwikkeling, om een antwoord te kunnen bieden op voortdurend wijzigende maatschappelijke opdrachten van de bib
  • een kwalitatief en toegankelijk aanbod ontwikkelen vanuit een gezamenlijk professioneel collectie- en uitleenbeleid, dat vertrekt vanuit de noden en behoeften in het Meetjesland
  • duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vertalen in alle aspecten van de bibliotheekwerking.
  • ontwikkeling van een sterk netwerk van bibliotheekvoorzieningen in een structureel en strategisch partnerschap met culturele en actoren uit andere maatschappelijke domeinen, die voor de bibliotheken de prioritaire partners zijn om hun maatschappelijke opdracht te realiseren.

Een aantal voorbeelden van acties op het vlak van leesbevordering en publiekswerking zijn bv. de zomercampagne Alle wegen leiden naar… de bib en een studiedag voor alle bibmedewerkers. In het kader van gezamenlijk collectiebeleid werken we samen met Artevelde Academy Gent aan een onderzoek naar al dan niet de wenselijkheid van een groep 3-formule (bv. een ééngemaakt lenersbestand voor de hele regiobib, gedeeltelijke financiële organisatie,…)….

Meer Deelwerkingen