Podia

Met een gevarieerde podiumprogrammatie zorgen de cultuur- en gemeenschapscentra en andere podia ervoor dat elke Meetjeslandse inwoner dicht bij huis cultuur kan proeven en beleven.

De Meetjeslandse podia vormen een overleg- en samenwerkingsplatform, administratief en inhoudelijk ondersteund door COMEET. De regionale samenwerking staat ten dienste van de doelstellingen afstemming van het aanbod en cultuurcommunicatie, cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding.

Evenementenoverleg

In samenwerking met Tourisme Meetjesland zetten we in op kennisdeling en communicatie. Dat resulteert onder meer in de publicatie ‘Uit in het Meetjesland’, waarin je alles over het evenementenaanbod in het Meetjesland ontdekt.

Programmatorenoverleg

In 2010 startte COMEET met een collegagroep programmatoren, waarin de verschillende Meetjeslandse Culturele Centra vertegenwoordigd zijn.

COMEET brengt de Meetjeslandse programmatoren op regelmatige basis samen voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling.

Binnen deze groep wordt ook gewerkt aan afstemming van het aanbod en communicatie, o.m. door gezamenlijke projecten als UITSCHIETER. Er worden beleidsrelevante info en opportuniteiten aangereikt, en verschillende vormen van samenwerking tussen de Meetjeslandse podia worden geëxploreerd (o.m. samenaankopen, gezamenlijk programmeren…).

UiTSCHIETER

UITSCHIETER is een Meetjeslands kwaliteitslabel door de Meetjeslandse programmatoren in het leven geroepen om relatief onbekende voorstellingen in de kijker zetten.

Dit label wordt toegekend aan voorstellingen die misschien niet onmiddellijk een belletje doen rinkelen en daardoor vaak onterecht over het hoofd gezien worden door het grote publiek. UITSCHIETER helpt zo de cultuurliefhebber om gericht een keuze maken in het gevarieerde Meetjeslandse podiumaanbod en nodigt uit tot ontdekken… mét een gerust hart, want alle voorstellingen werden apart geselecteerd door Meetjeslandse programmatoren.

Met dit concept wordt de Meetjeslander niet alleen uitgedaagd om de onbekende pareltjes in zijn vertrouwde cultuurcentrum uit te proberen, maar ook om eens een kijkje te nemen in het programma van de buren. Zo vergroot de algemene ticketverkoop in het Meetjesland en is UiTSCHIETER het ideale marketinginstrument voor cultuurhuizen.

Cultuurcommunicatie

Op regionaal niveau is er in het Meetjesland een divers en kwalitatief cultuur- en vrijetijdsaanbod. COMEET wil de Meetjeslanders stimuleren om ook buiten de eigen gemeente te participeren. Bovendien worden door extra promotie bepaalde kleinschalige, maar uiterst kwalitatieve of unieke initiatieven, naar een bovenlokaal niveau getild.

Dit gebeurt onder de noemer ‘UiT in het Meetjesland’.

Deelname aan cultuurmarkten

COMEET neemt jaarlijks deel aan de Cultuurmarkt van Gent (midden september) en reeds een aantal keren aan de vrijetijdsmarkt in Eeklo.

We verdelen daar de programmabrochures Meetjeslandse cultuurcentra en andere podia, de UITSCHIETER-promo, UiTPAS-krant, Erfgoedbrochures en -folders, drukwerk publieksprojecten van regiobib Meetjesland, aangebracht lokaal materiaal…

De deelname aan cultuurmarkten is een grote meerwaarde voor de verspreiding van het Meetjeslands aanbod aan een nieuw publiek, maar ook aan de Meetjeslanders zelf.

Pak uit met cultuur

Corona heeft ferm ingehakt op de cultuursector. De lockdown, de wijzigingen in vrijetijdsbesteding, … zorgen ervoor dat we de ticketverkoop moeten aanzwengelen. Om onze CC’s te steunen, hebben we de campagne www.pakuitmetcultuur.be ontwikkeld en gelanceerd.

Meer Deelwerkingen

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?