Cultuuroverleg
Meetjesland

COMEET, kruispunt voor Meetjeslandse cultuurmakers

Over COMEET

COMEET is het kruispunt en samenwerkingsplatform voor cultuurregio Meetjesland.

We inspireren, verbinden en ondersteunen de bibliotheken, het erfgoed, de podia en alle cultuurmakers in het netwerk van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate. Zo geven we stevig zuurstof aan een cultuur-vurig Meetjesland.

Historiek

Sinds 5 mei 2004

COMEET is het expertisenetwerk en samenwerkingsplatform voor de cultuursector in het Meetjesland. De Meetjeslandse
gemeenten engageren zich in dit intergemeentelijk samenwerkingsverband en kennen een democratische afvaardiging in de Raad van Bestuur.

Dankzij de oprichting van COMEET in 2004 hebben we sporadisch overleg en ad hoc samenwerkingen tussen culturele actoren verder verduurzaamd, uitgewerkt en geprofessionaliseerd. Op die manier wil COMEET duurzame effecten en hefbomen voor een kwalitatief lokaal cultuurbeleid en het culturele kapitaal van de regio creëren. Dat doen we bv. door specifieke adviesverlening, maatwerk door ondersteuning van lokale projecten en door onze expertiseopbouw via ons netwerk, maar ook door grote regionale acties en/of projecten te coördineren.

Dat werk werd opgemerkt: Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz bekroonde COMEET in 2016 met de Vlaamse Cultuurprijs voor Lokaal Cultuurbeleid (foto).

Het werkingsgebied van COMEET bestrijkt het Meetjesland, een landelijke regio die sterk is in samenwerking, een lange traditie heeft van vrijwilligerswerk en een stevig sociaal weefsel kent.
COMEET telt vier grote deelwerkingen die nooit los van elkaar staan en bovendien de brug maken naar andere sectoren zoals welzijn, jeugd en toerisme. We zijn  actief op deze beleidsdomeinen: Bibliotheken (Regiobib Meetjesland), Erfgoed (Erfgoedcel Meetjesland en IOED Meetjesland, in samenwerking met Veneco en Regionaal Landschap Meetjesland), (boven)lokaal cultuurbeleid (cultuurdiensten, cultuurraden, vrijwilligers,…) en Meetjeslandse podia.

Daarnaast zet COMEET via ‘UiT in het Meetjesland‘ in op regionale cultuur- en vrijetijdscommunicatie. Complementair aan dit communicatieluik zijn we de trekker van UiTPAS Meetjesland.

We fungeren dus als een regionaal steunpunt voor actieve cultuurmakers.

Ons netwerk

COMEET doet graag aan kruisbestuiving in een breed netwerk van cultuur-, erfgoed- en podiakenners.

Cultuur staat op de kaart in het Meetjesland door de expertise en samenwerking binnen COMEET. Iedereen ziet welke bijdrage cultuur levert aan de beleving en de ontwikkeling van een bloeiende regio waar mensen zich erkend en thuis voelen. Er is ruimte voor frisse ideeën en initiatieven, die bij bezoekers van binnen én buiten het Meetjesland de juiste snaar weten te raken.

Dat is het gezamenlijke werk van een sterk netwerk van lokaal gewortelde cultuurspelers. Die weten goed dat ze veel sterker staan omdat ze samenwerken: niet alleen binnen het cultuurveld en binnen de regio, maar ook met aangrenzende regio’s en met een landelijke en Europese horizon. De vele connecties maken het culturele aanbod en de beleving ervan rijk, prikkelend en feestelijk. In het brede en lokaal vertakte aanbod vindt iedereen wel iets dat aanspreekt en inspireert.

Hierbij is COMEET de katalysator die inhoudelijke schakels creëert tussen cultuurspelers en het bredere netwerk van publieke instellingen. De organisatie verbindt daarnaast de (boven)lokale cultuurspelers met omliggende regio’s en met de lokale, Vlaamse en Europese beleidsniveaus. Ze doet dat op een toegankelijke manier en vanuit een frisse benadering en originele formats.

Cultuuractoren kunnen op die manier hun kennis delen en uitbreiden, zodat mensen en praktijken versterken en de bijdrage van cultuur aan regionale ontwikkeling zichtbaar en tastbaar wordt. Die zuurstof wil COMEET ook in de toekomst, met volle goesting en veel vertrouwen, blijven geven.

Werkingsgebied

Cultuurregio Meetjesland

Het Meetjesland is een kleinschalige, landelijke regio die een sterke traditie heeft in samenwerking en vrijwilligerswerk.  Dat merk je ook aan het groot en standvastig sociaal weefsel.

Het werkingsgebied van onze cultuurregio strekt zich uit tussen Zeeuws-Vlaanderen, Gent, Brugge en Cultuurregio Leie Schelde en valt met alle gemeenten volledig binnen de nieuwe referentieregio Gent.

COMEET werkt voor alle cultuur(s)makers van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate.

Raad van bestuur

Op 26 februari 2019 werd de huidige Raad van Bestuur van COMEET geïnstalleerd. Deze zal zetelen tot en met 2024.

Stemgerechtigde leden:

Herlinde Trenson (Voorzitter van COMEET en schepen van cultuur Aalter), Chantal Bobelijn (schepen van cultuur Assenede), Danny Plaetinck (schepen van cultuur Eeklo), Jonas De Wispelaere (schepen van cultuur Evergem), Frederik Versluys (schepen van cultuur Kaprijke), Jeroen Van Acker (Ondervoorzitter van COMEET en schepen van cultuur Lievegem), Carlos Bonamie (schepen van cultuur Sint-Laureins), Peter van Bambost (schepen van cultuur Wachtebeke) en Isabel Dellaert (schepen van cultuur Zelzate).

Raadgevende leden:

Marc Bobelyn (Assenede), Isaura Calsyn (Eeklo), Paul De Neve (Evergem), Marnix Seels (Kaprijke), Veronique Mussche (Lievegem), Johan Francque (Sint-Laureins), Michiel Van Eetvelde (Wachtebeke) en Rik Laureys (Zelzate).

Medewerkers

Greet Melis

Coördinator COMEET

mail mij >

Veerle Van de Veire

Administratief medewerker

mail mij >

Bart Van Damme

Stafmedewerker Cultureel Erfgoed

mail mij >

Nele De Brabander

Projectmedewerker cultuur en erfgoed

mail mij >

Iris Verheyden

Erfgoedconsulent

mail mij >

Sophie Anseeuw

Consulent Bouwkundig Erfgoed (IOED Meetjesland)

mail mij >

Ellen Van Basselaere

Communicatie- en projectmedewerker UiTPAS Meetjesland en Cultuurinjectie

mail mij >

Bauke Van Herck

Communicatie- & projectmedewerker Cultuurinjectie

mail mij >

Vacatures

Vacature online sinds 21/06/2022

Vrijwilliger gezocht (registrator)

Pastoor de Nevestraat 8, Eeklo

De erfgoedcel van COMEET zet zich in voor het cultureel erfgoed van het Meetjesland. We zoeken vrijwilligers voor hulp bij het inventariseren van erfgoedcollecties. Zin om erfgoedervaring op te doen in een toffe socio-culturele organisatie? Contacteer ons!

TAKEN OP DE PLANNING

  • De Meetjeslandse kerken hebben een inventaris van de aanwezige objecten. We zoeken vrijwilligers om de inventarissen te controleren en aan te vullen met het oog op verhuis van objecten. De eerstvolgende inventaris op de planning is deze van de kerk van Ronsele (Lievegem).
  • De meeste Meetjeslandse musea of heemkundige verenigingen hebben nog geen (digitale) inventaris. In de toekomst willen we samen met vrijwilligers ondersteuning bieden bij het uitwerken daarvan.

PRAKTISCH

Stuur een mailtje naar de erfgoedcel via onderstaande knop. We contacteren jou zo snel mogelijk en bezorgen we meer informatie. Na een gesprekje kan je aan de slag.

Neem contact op
Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?