Cultuuroverleg
Meetjesland

COMEET, kruispunt voor Meetjeslandse cultuurmakers

Waavoor staat COMEET

COMEET is het kruispunt voor alle cultuurmakers in het Meetjesland zodat lokale besturen, organisatoren en vrijwilligers dankzij inspiratie, verbinding, advies en concrete ondersteuning cultuurinitiatieven kunnen nemen en daar zoveel mogelijk mensen mee bereiken.

Mensen en expertise samenbrengen

COMEET coördineert overleg, ontmoeting en kennisdeling onder collega’s en peers, die zo samen sterker staan bij het zoeken naar nieuwe antwoorden op gedeelde noden. We stimuleren daarbij kennismaking en samenwerking rond deze gedeelde culturele en maatschappelijke noden en uitdagingen. Daarbij willen we inzetten op experiment en innovatie.

Het kruispunt waar mensen met kennis en expertise worden samengebracht om sterker opnieuw hun eigen weg, al dan niet samen, te kunnen inslaan. Daar wil COMEET voor staan.

Lees meer

Gericht advies en ondersteuning

COMEET wil niet alleen een kruispunt zijn, maar ook ondersteuning bieden. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar transversale en vernieuwende initiatieven.

Cultuurmakers versterken bij het ontwikkelen en realiseren van hun plannen en ambities. Daar staat COMEET voor garant.

Lees meer

Kennis verzamelen en delen

Alle kennis die we opdoen, kunnen en moeten we gewoon met ons netwerk delen. COMEET ontwikkelt zich zo als een kenniscentrum van en voor de culturele ontwikkeling van de regio Meetjesland, door de documentatie en ontsluiting van opgebouwde ervaring over vernieuwende praktijken.

De opgedane kennis geven we door aan ons netwerk en platform. Zo maakt COMEET de cirkel rond.

Lees meer

COMEET werkt aan 8 thema’s

COMEET helpt als platform, netwerk, steunpunt en kenniscentrum, het bovenlokale cultuurveld om acht regiospecifieke kansen te grijpen en uitdagingen het hoofd te bieden.

Om dit uit te werken tot een actieplan, koppelen we de vier strategische doelstellingen met de acht kansen en uitdagingen.

Zo maken we onze operationele doelstellingen concreet.

Lees meer

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Nood aan begeleiding op maat of inspiratie voor jouw project?

Wil je samen met ons erfgoed toegankelijk maken voor iedereen?

Eerder nood aan extra promotie voor jouw cultureel aanbod?

Wens je financiële steun of misschien iets te ontlenen uit het aanbod van onze uitleendienst?

COMEET biedt specifieke ondersteuning aan voor Meetjeslandse cultuur(s)makers.

Lees meer
Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?