Cultuuroverleg
Meetjesland

COMEET, kruispunt voor Meetjeslandse cultuurmakers

COMEET werkt aan 8 thema’s

8 kansen, uitdagingen of thema’s

 

COMEET helpt als platform, netwerk, steunpunt en kenniscentrum, het bovenlokale cultuurveld om acht regiospecifieke kansen te grijpen en uitdagingen het hoofd te bieden.

 

Kans 1: IDENTITEIT | Cultuur in een landschappelijke, kleinschalige regio

Kans 2: RUIMTE | Ruimte creëren voor en via cultuur in het Meetjesland

Kans 3: INCLUSIVITEIT | Inclusief werken: betere toegang tot cultuur

Kans 4: TALENTEN | Ontwikkelen van culturele vaardigheden van jongeren

Kans 5: GRENSOVERSTIJGEND | Grensoverschrijdend werken

Kans 6: ENGAGEMENT | Nieuwe vormen van burgerparticipatie en -engagement

Kans 7: DUURZAAMHEID | Cultuur en klimaat in het Meetjesland

Kans 8: DIGIREFLEX | Digitale kansen, uitdagingen en innovatie

 

 

 

 

…gekoppeld aan onze 4 strategische doelstellingen.

 

Om dit uit te werken tot een actieplan, kruisen we de vier strategische doelstellingen met de acht kansen en uitdagingen voor het bovenlokale cultuurveld in de regio. Dat helpt ons om onze operationele doelstellingen concreet te maken.

 

 

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?