Cultuuroverleg
Meetjesland

COMEET, kruispunt voor Meetjeslandse cultuurmakers

Mensen en expertise samenbrengen

Als ‘regisseurs’ helpen we cultuurmakers om projecten te ontwikkelen, liefst vanuit verbinding en sectoroverschrijdend. Jouw culturele of artistieke netwerk verbreden? Ontdek wat we voor elkaar kunnen betekenen!

COMEET als platform…

Een belangrijk deel van de werking van COMEET is om lokale culturele actoren bij elkaar te brengen binnen een permanent bovenlokaal en sectoraal overleg via onze deelwerkingen:

 

 1. het lokaal cultuurbeleid (cultuurbeleidscoördinatoren en cultuurraden)
 2. de bibliotheken
 3. de podia
 4. de partners van de UiTPAS
 5. de erfgoedinitiatieven binnen de Erfgoedcel
 6. de intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)

 

We bieden dus een platform aan voor kennismaking en –uitwisseling. Zo merk je op dat er in het Meetjesland een sterke traditie van samenwerken is ontwikkeld onder verenigingen, vrijwilligers, besturen…

 

In het verleden gaf deze vorm van overleg al aanleiding tot verschillende innovatieve projecten en diverse vormen van structurele samenwerking. Denk aan de Regiobib als doorgedreven samenwerkingsverband van de Meetjeslandse bibliotheken, aan UITSCHIETER (het Meetjeslands kwaliteitslabel voor minder bekend podiumaanbod) en de campagnes die er uit vloeiden: ‘Pak UiT met cultuur’ en ‘Alle wegen leiden naar de bib’ die we regionaal ondersteunden.

… en netwerk.

 

Een platform aanbieden is één zaak, maar COMEET gaat verder dan dat. Vanuit zijn bovenlokale regierol brengt COMEET de bestaande, vaak sectorspecifieke netwerken samen rond 8 maatschappelijke en culturele uitdagingen:

 

 1. Identiteit: cultuur in een landschappelijke en kleinschalige regio
 2. Ruimte: creëren van ruimte voor en via cultuur in het Meetjesland
 3. Inclusiviteit: betere toegang tot cultuur
 4. Talenten: ontwikkelen van culturele vaardigheden van jongeren
 5. Engagement: nieuwe vormen van burgerparticipatie en -engagement
 6. Duurzaamheid: cultuur en klimaat in het Meetjesland
 7. Grensoverschrijdend: buiten het cultuurveld en geografische grenzen heen
 8. Digireflex: digitale kansen, uitdagingen en innovatie

 

De meeste uitdagingen vergen een samenwerking met actoren uit andere sectoren, disciplines en beleidsdomeinen. We nemen dan ook acties voorbij de grenzen van het cultuurveld.

 

Deze samenwerkingen zijn dan ook een sterkte, waarop het Meetjesland in de toekomst kan verder bouwen om bedreigingen het hoofd te bieden en kansen te grijpen. Om die reden blijft dergelijk overleg de ruggengraat van de werking.

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?