(Boven)lokaal cultuurbeleid

COMEET brengt op regelmatige basis de Meetjeslandse cultuurbeleidscoördinatoren en medewerkers van cultuurdiensten samen voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling.

Netwerk

COMEET brengt op regelmatige basis de Meetjeslandse cultuurbeleidscoördinatoren en medewerkers van cultuurdiensten samen voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling.

De lokale cultuurdiensten zijn de spil in het gemeentelijke cultuurbeleid en een onmisbare partner voor COMEET. Op deze collegagroep komt cultuurbeleid in al zijn aspecten aan bod: beleidsvoorbereiding en -uitvoering, ondersteuning verenigingen & amateurkunstenaars, organisatie (nationale) evenementen, ondersteuning van de cultuurraad, de werking van het gemeenschapscentrum, erfgoed, vrijetijdsparticipatie van kansengroepen, cultuureducatie e.d. De aanwezige kennis en expertise in de regio worden zo maximaal gedeeld.

Cultuurraden zijn een belangrijke partner in het lokaal cultuurbeleid. COMEET wil hen in hun rol versterken door vorming en ontmoeting.

Zo brengt COMEET de voorzitters en secretarissen van de Meetjeslandse Cultuurraden op regelmatige basis samen in de collegagroep cultuurraden voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling. Hierbij ligt de focus voornamelijk op het ondersteunen van de cultuurraden in hun kerntaak: adviesverlening. Maar ook andere aspecten komen aan bod: de cultuurraad als motor voor het culturele leven, de cultuurraad als verenigingsplatform, …

Door het samenbrengen van de Cultuurraden wordt de aanwezige kennis en expertise in de regio maximaal gedeeld. Zo wordt reflectie over de eigen werking & kerntaken mogelijk gemaakt.

Binnen deze collegagroep is er ook ruimte voor gezamenlijke projecten (bv. het memorandum dat de Meetjeslandse Cultuurraden n.a.v. de laatste lokale verkiezingen opstelden) en vorming.

Beleid

Met de nieuwe Cultuurnota, een subsidieaanvraag voor de periode 2020-2025, schrijft COMEET zich als Cultuurregio Meetjesland in het Vlaamse Decreet Bovenlokale Cultuurwerking.
Sinds 2004 heeft COMEET op dit vlak een rijke en gewaardeerde ervaring opgebouwd, die in 2016 bekroond is met de Vlaamse Cultuurprijs voor Lokaal Cultuurbeleid.

Voor het huidige beleidsplan hebben we een kwantitatieve en kwalitatieve omgevingsanalyse uitgevoerd. In het Meetjeslandse cultuurveld draagt elke gemeente vanuit zijn eigenheid en sterktes bij aan de toekomstgerichte ontwikkeling van de regio. In deze ambitie zien we acht kansen en uitdagingen:

  • hoe voorzie je een cultuuraanbod dat inspeelt op de landelijke en kleinschalige identiteit
  • hoe creëer je een toegankelijke ruimte voor en door cultuur (ook buiten de grotere kernen)
  • hoe zetten we inclusiviteit in, zodat alle Meetjeslanders kunnen deelnemen
  • hoe geven we kinderen en jongeren kansen in de ontwikkeling van culturele vaardigheden
  • hoe handelen we ook in het cultuurveld klimaatbewuster
  • hoe spelen we beter in op nieuwe vormen van burgerparticipatie
  • hoe werken we meer samen met aangrenzende regio’s
  • hoe zetten we in op digitale innovatie

Indien we aan deze ambities en processen werken, dan heeft het cultuurveld een bijdrage geleverd aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van de regio, met respect voor én dankzij het aanwezige menselijke en natuurlijke kapitaal. Er zal een gedeelde culturele ruimte zijn, een levendige en feestelijke ontmoetingsplek en een inspirerende leef- en leeromgeving voor alle bewoners.

Ontdek alles over COMEET

Meer Deelwerkingen