Cultuuroverleg
Meetjesland

Cultuur als welzijnsbooster voor kwetsbare jongeren.

Cultuur Kinderen en jongeren

Cultuurinjectie

COMEETproject

Terug naar overzicht

Nog voor corona bleek uit onderzoek dat de mentale gezondheid bij jongeren sterk achteruit ging. Er wordt verwacht dat de coronacrisis een blijvende weerslag zal hebben op de mentale gezondheid van mensen en jongeren in het specifiek wereldwijd. Ook merkten we, aan de hand van cijfergegevens (via UiTPAS Meetjesland, Publiq, de JOPmonitor, Jong Geweld in het Meetjesland (onderzoek Meetjesman)…) op dat jongeren in het Meetjesland tussen 12 en 25 jaar steeds minder participeren aan cultuur buitenshuis. Nochtans, kunst- en cultuurbeleving bevordert het algemeen welbevinden, de sociale en cognitieve ontwikkeling en vermindert de impact van trauma.

De Meetjeslandse cultuurbeleidscoördinatoren startten een regionale werkgroep op en legden enkele doelstellingen vast. Het project cultuurinjectie was een feit.

Met ‘Cultuurinjectie’ wil COMEET cultuurparticipatie bij (kwetsbare) jongeren uit het Meetjesland tussen 12 en 25 jaar op een duurzame manier verhogen omdat dit voor een grotere weerbaarheid, veerkrachtigheid en een beter algemeen welzijn zorgt.

 

 

Om onze doelstellingen te behalen, werkten we 4 grote acties uit die zowel doelgroepgericht (B2C) als partnergericht (B2B) zijn en die op verschillende terreinen zichtbaar zullen zijn.

ACTIES

ACTIE 1: Netwerk uitbouwen

We willen een structureel netwerk jeugd-cultuur-welzijn uitbouwen omdat het belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van het cultuur- en jongerenwelzijnsaanbod en zijn aanbod kan aanpassen aan de doelgroep.

ACTIE 2: Focusgroep(en) opstarten

Een focusgroep met kwetsbare jongeren uit de verschillende subcategorieën kan specifieke jongerenacties uitwerken, een gezamenlijke communicatiecampagne opstarten en evalueren, feedback geven over de acties en een analyse maken van de ervaren drempels.

ACTIE 3: Experimenteeracties opzetten

We willen experimenteerplekken en -acties opzetten door en voor kwetsbare jongeren om cultuurparticipatie te bevorderen. Uit deze acties kunnen we dan ook ‘lessons learned’ trekken die we in het traject ‘cultuuraanbod jongerenproof maken’ maar ook acties in de toekomst kunnen verwerken.

De acties mogen daarbij geen enkel cultureel thema uit de weg gaan, hoe moeilijk het ook lijkt om de doelgroep te bereiken. Zo zal niet alleen muziek en kunst een thema zijn, maar ook erfgoed en bibliotheken.

We denken hierbij al aan een cultuurcamionette, muziekfestival organiseren, cultuurpakketten verdelen, theater in jeugdhuis of aan skatepark, graffiti- of videoproject, erfgoeddag in thema van jongeren… Maar het zal vooral van de focusgroep(en) afhangen welke (andere) acties er worden uitgevoerd.

ACTIE 4: B2B-traject uitwerken

Binnen het project wordt ook een traject uitwerken waarbij de cultuursector weet hoe ze hun cultuuraanbod ‘jongerenproof’ kan maken. Maar uiteraard willen we ook dat het welzijnsaanbod zijn werking cultuurinclusief maakt.

Het project start op 1 augustus 2022 en loopt voor 2,5 jaar. We voorzien verschillende fases waarbij evaluatie en feedback belangrijk zijn. Alle ‘lessons-learned’ verzamelen we in onze kennisbank. Zo hopen we ook na het project het cultuuraanbod ‘jongerenproof’ en het welzijnsaanbod cultuurinclusief te maken.

PLANNING

1. Introductiefase

Tijdens de introductiefase (najaar 2022) zal bekeken worden of het nodig en voldoende is om de huidige netwerken te boosteren of een nieuw regionaal netwerk op te starten.

Er wordt bepaald hoe we de effecten op partners & jongeren zullen evalueren en of er een campagnebeeld / logo nodig is voor het project.

De jongeren-, cultuur- en welzijnssector leren elkaar kennen, er worden eerste verkenningsgesprekken gehouden met de partners, eerste experimenteeracties of -plekken vastgelegd en er wordt al gekeken om een eerste focusgroep met jongeren op te richten.

2. Experimenteeracties

Een eerste focusgroep wordt opgestart vanaf januari 2023. We analyseren samen met hen de drempels die jongeren ervaren bij cultuurparticipatie. De focusgroep(en) moet vooral een aanzet en feedback geven bij het traject om cultuuraanbod jongerenproof te maken.

Deze moet geen vaste vorm aannemen maar kan per experimenteeractie anders zijn. Het hangt af van de partner waarmee acties kunnen worden uitgewerkt.

Na iedere actie wordt deelgenomen aan een evaluatie waarbij de lessons learned meegenomen worden naar een volgende actie. Deze worden ook telkens in de kennisbank opgenomen als praktijkvoorbeeld, tips & trics…

Er worden in totaal 6 experimenteeracties uitgevoerd waaronder ook 1 met thema erfgoed en 1 met thema bib. De acties worden tussentijds geëvalueerd door de focusgroep en partners.

3. Gezamenlijke communicatiecampagne

Er is ruimte voor een grote communicatiecampagne om jongeren nog meer toeleiden naar cultuur. Dit kan zich voordoen nadat een aantal experimenteeracties zijn afgerond of wanneer de opportuniteit zich stelt.

4. Traject 'maak je cultuuraanbod jongerenproof en je welzijnsaanbod cultuurinclusief'

Alle ‘lessons learned’  worden toegevoegd aan ons kennisbank zodat, aan het einde van het project, een mooie samenvatting kan gemaakt worden waarbij zowel de cultuur- als welzijnssector mee gebaat is.

Met het project willen we zoveel mogelijk de planning volgen maar we spelen graag in op actuele trends, evenementen… De rode lijn blijft wel: cultuur als welzijnsbooster voor kwetsbare Meetjeslandse jongeren. We willen leren uit onze experimenteeracties en ons netwerk inpireren met onze lessons learned.

VOLG ONS PROJECT

Verslag bevraging Eeklo Trap 't Af

16/09/2022

Binnenkort vind je hier het verslag van onze cultuurbevraging voor jongeren.

Kerngroep cultuurinjectie

14/09/2022

 

Dinsdag 11 oktober om 15u komt de kerngroep Cultuurinjectie samen om het verdere verloop van het project te bespreken. Wens je aan te sluiten? Stuur dan een mailtje naar info@comeet.be.

Eeklo Trap 't Af

24/08/2022

 

Wij trappen ons project ook officieel af op ‘Eeklo Trap ’t Af’! Je vindt ons op woensdag 7 september op het studentenfestival met een stand en cultuurbevraging.

 

We willen de jongeren ter plaatse bevragen over hun cultuurparticipatie en de drempels die zij ervaren. Dit zal al een eerste hulp zijn bij de opzet van een eerste experimenteeractie.

 

Op verkenning

18/08/2022

 

De eerste gesprekken over het project vinden plaats: we zaten alvast samen rond de tafel met de Meetjesman en hopen binnenkort op de expertise van OPTIL & Publiq te kunnen rekenen. Gesprekken met CC De Herbakker, project De Plek en andere partners zijn of worden vastgelegd. We kijken al uit naar een eerste startersvergadering waarbij we het project aan alle partners wensen voor te stellen.

 

Wij zijn alvast ook ingeschreven voor volgende interessante opleidingen/studiedagen/netwerkevents:

  • Opleiding vrijetijdscommunicatie op dinsdag 4 oktober
  • OP/HEF op donderdag 6 oktober, het jaarlijks inspiratie- en netwerkevent van OP/TIL dat dit jaar inzet op de dwarsverbanden tussen cultuur en welzijn.
  • No Limits! op woensdag 16 november, een studiedag over actieve cultuurparticipatie door jongeren georganiseerd door Publiq.

 

Ook interessant:

 

Interesse? Schrijf je zeker en vast in via bovenstaande linken en laat ons weten dat je ook gaat!

UiTPAS Meetjesland & EYCA

15/08/2022

Onder het moto ‘meten is weten’ zal de UiTPAS Meetjesland ook een belangrijke rol spelen in dit traject.

Via UiTPAS kunnen we:

  • meten of de participatie aan cultuur bij deze doelgroep stijgt
  • meten hoeveel hun UiTPAS gebruiken bij een bepaalde experimenteeractie
  • de doelgroep verder bevragen
  • cultuur bij een specifieke doelgroep in de kijker zetten (gesegmenteerde mailing)

Daarom zullen pashouders bij aankoop van een UiTPAS Meetjesland een gratis EYCA-lidmaatschap ontvangen. EYCA is de Europese kortingskaart voor jongeren tussen 16 en 30 jaar. Voor dat laatste schreef COMEET zich in voor het proefproject van Publiq ‘UiTPAS x EYCA’.

Dit project wordt ondersteund door LEADER Meetjesland.

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?