Cultuuroverleg
Meetjesland

Cultuur als welzijnsbooster voor kwetsbare jongeren.

Cultuur Kinderen en jongeren

Cultuurinjectie

COMEETproject

Terug naar overzicht

Nog voor corona bleek uit onderzoek dat de mentale gezondheid bij jongeren sterk achteruit ging. Er wordt verwacht dat de coronacrisis een blijvende weerslag zal hebben op de mentale gezondheid van mensen en jongeren in het specifiek wereldwijd. Ook merkten we, aan de hand van cijfergegevens (via UiTPAS Meetjesland, Publiq, de JOPmonitor, Jong Geweld in het Meetjesland (onderzoek Meetjesman)…) op dat jongeren in het Meetjesland tussen 12 en 25 jaar steeds minder participeren aan cultuur buitenshuis. Nochtans, kunst- en cultuurbeleving bevordert het algemeen welbevinden, de sociale en cognitieve ontwikkeling en vermindert de impact van trauma.

De Meetjeslandse cultuurbeleidscoördinatoren startten een regionale werkgroep op en legden enkele doelstellingen vast. Het project cultuurinjectie was een feit.

Met ‘Cultuurinjectie‘ wil COMEET cultuurparticipatie bij (kwetsbare) jongeren uit het Meetjesland tussen 12 en 25 jaar op een duurzame manier verhogen omdat dit voor een grotere weerbaarheid, veerkrachtigheid en een beter algemeen welzijn zorgt.

 

 

Om onze doelstellingen te behalen, werkten we 4 grote acties uit die zowel doelgroepgericht (B2C) als partnergericht (B2B) zijn en die op verschillende terreinen zichtbaar zullen zijn.

ACTIES

ACTIE 1: Netwerk uitbouwen

We willen een structureel netwerk jeugd-cultuur-welzijn uitbouwen omdat het belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van het cultuur- en jongerenwelzijnsaanbod en zijn aanbod kan aanpassen aan de doelgroep.

ACTIE 2: Focusgroep(en) opstarten

Een focusgroep met kwetsbare jongeren uit de verschillende subcategorieën kan specifieke jongerenacties uitwerken, een gezamenlijke communicatiecampagne opstarten en evalueren, feedback geven over de acties en een analyse maken van de ervaren drempels.

ACTIE 3: Experimenteeracties opzetten

We willen experimenteerplekken en -acties opzetten door en voor kwetsbare jongeren om cultuurparticipatie te bevorderen. Uit deze acties kunnen we dan ook ‘lessons learned’ trekken die we in het traject ‘cultuuraanbod jongerenproof maken’ maar ook acties in de toekomst kunnen verwerken.

 

De acties mogen daarbij geen enkel cultureel thema uit de weg gaan, hoe moeilijk het ook lijkt om de doelgroep te bereiken. Zo zal niet alleen muziek en kunst een thema zijn, maar ook erfgoed en bibliotheken.

 

We denken hierbij al aan een cultuurcamionette, muziekfestival organiseren, cultuurpakketten verdelen, theater in jeugdhuis of aan skatepark, graffiti- of videoproject, erfgoeddag in thema van jongeren… Maar het zal vooral van de focusgroep(en) afhangen welke (andere) acties er worden uitgevoerd.

ACTIE 4: B2B-traject uitwerken

Binnen het project wordt ook een traject uitwerken waarbij de cultuursector weet hoe ze hun cultuuraanbod ‘jongerenproof’ kan maken. Maar uiteraard willen we ook dat het welzijnsaanbod zijn werking cultuurinclusief maakt.

Het project start op 1 augustus 2022 en loopt voor 2,5 jaar. We voorzien verschillende fases waarbij evaluatie en feedback belangrijk zijn. Alle ‘lessons-learned’ verzamelen we in onze kennisbank. Zo hopen we ook na het project het cultuuraanbod ‘jongerenproof’ en het welzijnsaanbod cultuurinclusief te maken.

PLANNING

1. Introductiefase

Tijdens de introductiefase (najaar 2022) zal bekeken worden of het nodig en voldoende is om de huidige netwerken te boosteren of een nieuw regionaal netwerk op te starten.

Er wordt bepaald hoe we de effecten op partners & jongeren zullen evalueren en of er een campagnebeeld / logo nodig is voor het project.

De jongeren-, cultuur- en welzijnssector leren elkaar kennen, er worden eerste verkenningsgesprekken gehouden met de partners, eerste experimenteeracties of -plekken vastgelegd en er wordt al gekeken om een eerste focusgroep met jongeren op te richten.

2. Experimenteeracties

Een eerste focusgroep wordt opgestart vanaf januari 2023. We analyseren samen met hen de drempels die jongeren ervaren bij cultuurparticipatie. De focusgroep(en) moet vooral een aanzet en feedback geven bij het traject om cultuuraanbod jongerenproof te maken.

Deze moet geen vaste vorm aannemen maar kan per experimenteeractie anders zijn. Het hangt af van de partner waarmee acties kunnen worden uitgewerkt.

Na iedere actie wordt deelgenomen aan een evaluatie waarbij de lessons learned meegenomen worden naar een volgende actie. Deze worden ook telkens in de kennisbank opgenomen als praktijkvoorbeeld, tips & trics…

Er worden in totaal 6 experimenteeracties uitgevoerd waaronder ook 1 met thema erfgoed en 1 met thema bib. De acties worden tussentijds geëvalueerd door de focusgroep en partners.

3. Gezamenlijke communicatiecampagne

Er is ruimte voor een grote communicatiecampagne om jongeren nog meer toeleiden naar cultuur. Dit kan zich voordoen nadat een aantal experimenteeracties zijn afgerond of wanneer de opportuniteit zich stelt.

4. Traject 'maak je cultuuraanbod jongerenproof en je welzijnsaanbod cultuurinclusief'

Alle ‘lessons learned’  worden toegevoegd aan ons kennisbank zodat, aan het einde van het project, een mooie samenvatting kan gemaakt worden waarbij zowel de cultuur- als welzijnssector mee gebaat is.

Met het project willen we zoveel mogelijk de planning volgen maar we spelen graag in op actuele trends, evenementen… De rode lijn blijft wel: cultuur als welzijnsbooster voor kwetsbare Meetjeslandse jongeren. We willen leren uit onze experimenteeracties en ons netwerk inpireren met onze lessons learned.

VOLG ONS PROJECT

UiTX-pilootproject

Samen met drie andere Vlaamse steden mag COMEET als Cultuurregio Meetjesland deelnemen aan het unieke UiTX-pilootproject van publiq. We gingen daarom  op zoek naar  jongerenambassadeurs!

Mede dankzij betrokken partners vonden we zeven gemotiveerde jongerenambassadeurs!

 

Hoe zit het in elkaar?

 • Jongeren geven een UiTX label aan jongerenactiviteiten op UiT in het Meetjesland
 • Dat UiTX-jongerenlabel geven ze niet zomaar. Ze volgen een opleiding en worden échte Meetjeslandse curatoren.
 • Jongeren mogen gratis cultuur beleven en maken leuke content op sociale media voor leeftijdsgenoten.
 • Jongeren krijgen de kans om opleidingen te volgen en krijgen ondersteuning van COMEET.

 

Jij bent benieuwd naar welke activiteiten een UiTXlabel krijgen? Ontdek ze nu al op UiT in het Meetjesland onder het label ‘Cultuur voor jongeren‘.

Graffitiworkshops

In samenwerking met Wallin vzw en Hit The City organiseerden we op drie woensdagnamiddagen graffitiworkshops aan de blokhutten in Eeklo. Een plek waar jongeren naartoe komen om te chillen met andere leeftijdsgenoten. Dankzij cultuurinjectie konden ze vrijwillig en gratis proeven van de kunst van graffiti. Het resultaat? Ontzettend creatieve jongeren die samenwerken om een artistiek werk te bekomen.

 

Ontdek hier meer over hoe ze samen aan de slag gingen tijdens de workshops.

 

Flashmobs

In het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, organiseerde COMEET samen met Logo GezondPlus, stad Eeklo en dansschool Fit2Dance op zondag 1 oktober een flashmob op het Krugerplein in Eeklo. Met deze ludieke actie willen we het belang van cultuur, in dit geval dans, in de verf zetten bij het beter in je vel voelen.

 

Ook gemeente Kaprijke zorgde met dansschool Pure en Gym Diverti voor een groot dansspektakel tijdens de Voorstraatkermis op zondag 8 oktober. De flashmobs vragen aandacht voor jouw mentaal welzijn en de mensen rondom je.

 

FOMO? No worries! Videograaf Gerben Steyaert (Moments of Colour) bracht alles mooi in beeld. Ontdek de flashmobvideo van Eeklo hier en die van Kaprijke hier.

 

Lees er meer over in het nieuwsbericht van COMEET.

Eeklo Trap 't Af 2023

Op vrijdag 8 september 2023 waren we aanwezig op de tweede editie van het jongerenfestival Eeklo Trap’t Af. We namen een ballenbad mee waaruit de scholieren zo snel mogelijk de twaalf oranje ballen moesten verzamelen. De vijf snelsten wonnen een cultuurbon van CC De Herbakker of CC De Stroming. Op die manier wilden we op een ludieke manier de drempel naar cultuur verlagen.
Daarnaast konden we zo het merk UiT promoten bij de jongeren. Aan de stand kon ook een UiTpas-punt verzameld worden.

 

SK[A]RT

28/06/2023

Onze 1e experimenteeractie is een feit!

Vandaag stonden we op SK[A]RT in Assenede met een graffitiworkshop. 40 opkomende streetart-artiesten gingen aan de slag met hun talent en maakten een eigen paneel. Bij de ene lukte dit al wat beter dan bij de andere, maar het eindresultaat was bij iedereen meer dan geslaagd.

Klaar met je eigen paneel? Je kon jouw stempel achterlaten op een groot paneel waarna Wallin’ vzw afwerkte met het logo van SK[A]RT. Het eindresultaat blijft in Assenede te bewonderen.

Wij onthouden vooral:

 • Creatieve talenten werden ontdekt!
 • Je eigen art maken en de mogelijkheid tot experimenteren, geeft je zelfvertrouwen een boost!
 • Je stempel (zichtbaar) zetten op het grote paneel en zo deel uitmaken van het gezamenlijke eindresultaat, was van groot belang voor vele deelnemers.

Het volledige verslag vind je hier.

Studie- en netwerkdag was een succes!

10/05/2023

Op donderdag 4 mei 2023 ging in AZ Alma de studie- en netwerkdag voor het project Cultuurinjectie door. We verenigden de cultuur-, jeugd- en welzijnssector en schotelden hen een gevarieerd programma voor.

Wat willen we met cultuurinjectie bereiken? Welke impact heeft cultuur op het welzijn van jongeren? Welke interessante acties en good practices kunnen we ook in het Meetjesland implementeren? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen?

Het volledige verslag vind je hier terug.

Programma studie- en netwerkdag krijgt vorm!

06/03/2023

Het programma van onze studie- en netwerkdag begint stillaan vol te lopen! Rond 19 maart (dag van de zorg) starten de inschrijvingen hier.

We geven al prijs dat de eerste keynote spreker vastligt: Pedro De Bruyckere.

Deze zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en aan de Universiteit van Leiden in Nederland. Hij verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren, en doet onderzoek naar authenticiteit in het onderwijs. Hij is tevens een inspirerende spreker die met zijn enthousiasme en humor telkens weer zijn publiek een bijzonder leerrijke sessie bezorgt. Pedro kan als geen ander de impact van cultuur bij jongeren (én omgekeerd) duiden!

Naast Pedro De Bruyckere mag je ook verwachten aan verschillende keuzesessies en momenten om jouw netwerk met de jeugd-, cultuur- en welzijnssector te verruimen!

Wordt vervolgd…

SAVE THE DATE: 4/05/2023!

06/02/2023

Donderdag 4 mei 2023 brengen we graag de cultuur-, jeugd- én welzijnssector samen voor een studie- en netwerkdag rond het nieuwe project cultuurinjectie.

Welke impact heeft cultuur op het welzijn van jongeren? Wat willen we met cultuurinjectie bereiken? Welke interessante acties en good practices kunnen we ook in het Meetjesland implementeren?  Hoe kunnen we elkaar ondersteunen?

Verwacht je tijdens deze dag aan boeiende sprekers, interessante workshops en infosessies en uiteraard de mogelijkheid om mensen van andere sectoren te leren kennen.

Voor wie?

 • Cultuur-, jeugd- én welzijnssector
 • Schepenen én medewerkers van lokale besturen
 • Medewerkers van communicatiediensten, sociale diensten, bibliotheken, vrijetijdsdiensten…
 • Organisaties, leerkrachten, huisartsen…

Iedereen is welkom!
Dit alles vindt plaats in AZ Alma te Eeklo. Inschrijvingen starten rond 19 maart, Dag van de Zorg. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor aankondigingen van sprekers en infosessies.

COMEET zkt kandidaten voor experimenteeracties.

23/02/2023

Na een ‘open call’ voor kandidaten die graag met ons een experimenteeractie wensen te doen rond cultuur en jongeren, kregen we in het najaar 2022 4 meldingen binnen:

 • 18 november werd een eerste overleg gepland met de begeleiders van Hit The City in Eeklo en werd afgesproken iets te doen met Graffiti. 20 januari waren we dan met UiTPAS en cultuurinjectie voor de eerste keer welkom!
 • Jeugddienst Assenede gaf aan tijdens een overleg met de kerngroep van cultuurinjectie waar zij ook steeds op aanwezig zijn, iets te willen doen tijdens SK[A]RT, een Urban-festival voor tieners. 16 februari kwamen we met hen voor het eerst samen om te brainstormen en werd geopteerd om streetart te integreren in het festival als culturele activiteit.
 • Via de Meetjesman, diende de jeugddienst van Sint-Laureins haar kandidatuur in, zij wilden graag iets doen met Graffiti om cultureel aanbod op maat van jongeren te creëren in hun gemeente.
 • Met gemeente Aalter werd bekeken of binnen het project cultuurinjectie werk gemaakt kon worden van jongerenparticipatie aan een Aalters Graffitiproject.

23 februari kwamen we samen met alle kandidaten en de Meetjesman om de verdere aanpak van deze experimenteeracties te bespreken. Toevallig wilde iedereen werken met Graffiti. We bekeken samen de opties. Uiteindelijk werd gekozen om 2 workshops aan te bieden met inschrijvingen tijdens het SK[A]RT-festival in Assenede, 1 workshop open te stellen voor een vereniging/jeugdraad/jeugddienst van Sint-Laureins en een langer traject aan te gaan met maximum 4 workshops in Hit The City Eeklo. Wat we leren uit deze workshops rond jongeren en cultuur geven we binnenkort graag mee in onze kennisbank.

NU of NOOIT: Gratis EYCA-lidmaatschap met je UiTPAS Meetjesland

10/01/2023

GOED NIEUWS!

Met de UiTPAS Meetjesland krijgen pashouders tussen de 16 en 30 jaar nu een gratis EYCA-lidmaatschap (ipv €5), geldig t.e.m. 30/09/2023 (geldig zolang de voorraad strekt)!

 

Ken jij EYCA?

Met de digitale EYCA-lidkaart krijg je kortingen in 30 Europese landen. Naar Opera Ballet Vlaanderen voor de helft van de prijs, korting bij de lokale cinema, 20% minder betalen voor je treinticket in Spanje of aan halve prijs naar het Rijksmuseum in Amsterdam? Het kan allemaal!

De omruiling kan enkel online gebeuren via deze link: https://www.uitpas.be/voordelen-zoeken#/voordelen/10242

Omdat het gaat over een proeftraject van Publiq waar wij aan deelnemen, is het niet zichtbaar op www.uitpas.be of www.uitpasmeetjesland.be.

Na het omruilen (voor 0 punten) krijgen de pashouders een mailtje met verdere instructies en een code.

 

“Men zegge het voort!”

Deel dit goede nieuws vooral met jullie netwerk! Hoe meer pashouders ervan kunnen gebruik van maken, hoe beter!

No Limits!

16/11/2022

Voor deze studiedag trokken we helemaal naar Tilburg. Maar wat was het dat waard!

Publiq en het Nederlandse LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) organiseerden deze studiedag over cultuurparticipatie voor en door jongeren in kwetsbare situaties. De dag vloeide voort uit de activiteiten van het Vlaams-Nederlands netwerk dat in 2020 rond dit thema werd opgestart. Jongeren en professionals delen hun ervaringen om het werkveld te inspireren.

Tijdens deze studiedag vond een panelgesprek plaats, waren er mogelijkheden tot netwerking en werden sessies vol inspiratie, tips & tricks en interactie gepland.

We noteerden alvast enkele Key Notes:

 • Start vanuit de jongere zelf en hun leefwereld. Er is vaak een te grote afstand tussen de organisatie en de jongeren. Maar dat is op te lossen: ga op straat, ga naar de leefwereld van de jongeren… leer de jongeren kennen en welke noden zij hebben.
 • Kies het proces boven het product! Je wil in eerste instantie jongeren samenbrengen en betrokkenheid creëren, deelnemen aan cultuur is hiervoor een middel. Maak cultuurparticipatie dus niet te zwaar, leg je focus op ontmoeten en kunnen meedoen.
 • Cultuurparticipatie hoeft niet enkel over cultuur beleven of cultuur maken te gaan, maar kan ook gaan om cultuur mede mogelijk maken: techniek, productie, ondernemen…
 • Jeugd- en welzijnsnetwerk moet ook meer de rol van cultuur erkennen. 

 

We sluiten ook graag af met de volgende quote die bij ons is blijven hangen:

“De zogenaamde kwetsbare jongeren zijn juist vaak de meest veerkrachtigste!”

Stof om over na te denken!

 

Jeugdwelzijnsoverleg Eeklo

20/10/2022

Vandaag waren we uitgenodigd om heel kort het project cultuurinjectie voor te stellen op het jeugdwelzijnsoverleg van Eeklo.

Denk- en netwerkdag De Plek

13/10/2022

Op de denk- en netwerkdag van oktober 2022 staken een 60-tal professionals de hoofden bij elkaar en bogen zich over een aantal uitdagingen in de regio. Huisvesting, kinderopvang en mobiliteit, en ook de hulp organiseren in landelijker gebieden stonden op de agenda. Dit naast hoe samen zorg organiseren in complexe situaties, hoe blijven staan in dergelijke situaties, de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het uitbouwen van omgevingszorg.

Bedankt voor deze boeiende dag De Plek!

 

OP/HEF

06/10/2022

OP/HEF, een boeiende studie- en netwerkdag over de kracht van zacht, cultuur en welzijn… georganiseerd door OP/TIL. Ook wij waren hierop aanwezig. Ontdek hier het volledige verslag.

“Cultuur moet niet altijd nuttig zijn voor het welzijn van de ander, het moet vooral jouw welzijn een boost geven! Het maken van cultuur is daardoor soms belangrijker dan het resultaat.”

Verslag bevraging Eeklo Trap 't Af

03/10/2022

 

Op woensdag 7 september waren we aanwezig op het studentenfestival Eeklo Trap’t Af, waar we jongeren ter plaatse bevroegen over hun cultuurparticipatie en de drempels die zij hierbij ervaren. Knowledge is power, we trokken met digitale en papieren enquête ten strijde en konden hierbij onderstaande resultaten verzamelen.

 

Demografie

In totaal konden we 26 jongeren, qua leeftijd verspreid tussen 12 tot 18+, bevragen. Gezien de omstandigheden waarin we de bevraging uitvoerden (lees: een bruisend jongerenfestival met heel wat randanimatie) een mooi resultaat. Een groot aandeel van de respondenten is afkomstig uit Eeklo: niet onlogisch, gezien het evenement ook daar plaatsvond. De rest van de respondenten was afkomstig uit Assenede, Kaprijke, Lievegem, Zelzate en Sint-Laureins. Helaas konden we geen respondenten bevragen uit Evergem, Aalter en Wachtebeke. (Buiten het Meetjesland vergaarden we ook antwoorden van jongeren uit Adegem, Kortemark en Torhout.)

 

Deelname aan cultuur

– Een hoog aantal respondenten (bijna de helft!) is zelf niet actief bezig met cultuur.

– Naast het bespelen van een instrument, is er ook een grote interesse voor het bredere muziekveld – dit gaat om fuiven, concerten, festival(letjes), Spotify beluisteren.

– Wanneer ze zelf niet actief deelnemen aan cultuur, is dit om volgende redenen: te druk/te weinig tijd, moeilijk bereikbaar, kent het aanbod niet.

– Wat betreft vormen van cultuurbeleving zijn muziek en film duidelijke uitschieters in het interesseveld.

 

Praktische elementen

– Een groot deel van de respondenten wil cultuur dicht bij huis beleven. Dit sluit aan bij de verwachting binnen deze leeftijdsgroep. We merken op dat leeftijdscategorie 18+ wel bereid is om verder uit te wijken, naar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde steden.

– Het merendeel is bereid een prijs tussen 0 en 10 euro te betalen voor cultuur.

 

Communicatie over cultuur

– Instagram is het populairste medium om binnen deze leeftijdsgroep over cultuur te communiceren.

– Breder bekeken: via sociale media in het algemeen kunnen we hen vlotst bereiken.

– Opvallend is dat er (nog) geen vermelding van TikTok gemaakt wordt. De vraag is of jongeren dit minder als een medium zien om dergelijke zaken te communiceren, en meer voor puur amusement?

– Twee derde van de respondenten wenst geïnformeerd te worden over evenementen in heel Vlaanderen, en dus niet enkel over evenementen in de buurt.

 

Als afsluiter werd volgende open vraag gesteld: “Wat zou jouw ideale culturele bezigheid zijn, als je om het even wat kan verzinnen?”, om af te tasten wat top-of-mind is bij de bevraagde jongeren. Muziek speelt in 17 van de 26 antwoorden een grote rol, in verschillende vormen: als optreden en concert, dansen, fuif, (freestyle) rap, verschillende genres (hip-hop, rap, techno hardstyle) – kanttekening: de enquête werd natuurlijk wel afgenomen tijdens een festival, dit kan de resultaten wel vertekenen in die zin dat hun aandacht op dat moment vooral naar muziek ging.

 

De volledige analyse van de resultaten kan je hier downloaden.

Gratis EYCA met de UiTPAS Meetjsland

In kader van Cultuurinjectie delen Publiq & UiTPAS Meetjesland cadeautjes UiT! Met de UiTPAS Meetjesland krijg je een gratis EYCA-lidmaatschap (ipv €5), geldig t.e.m. 30/09/2023 (geldig zolang de voorraad strekt)!

We willen de UiTPAS Meetjesland op deze manier een stukje extra promoten bij jongeren.

Via UiTPAS kunnen we:

 • meten of de participatie aan cultuur bij deze doelgroep stijgt en meten hoeveel hun UiTPAS gebruiken bij een bepaalde experimenteeractie #metenisweten
 • de doelgroep verder bevragen in de toekomst
 • cultuur bij een specifieke doelgroep in de kijker zetten

EYCA-wat?

Met de digitale EYCA-lidkaart krijg je kortingen in 30 Europese landen als je tussen 16 en 30 jaar bent. Naar Opera Ballet Vlaanderen voor de helft van de prijs, korting bij de lokale cinema, 20% minder betalen voor je treinticket in Spanje of aan halve prijs naar het Rijksmuseum in Amsterdam? Het kan allemaal!

Hoe omruilen?

Je kan dit voordeel gratis omruilen, je hebt dus geen UiTPAS-punten nodig. Klik hier en je ontvangt een unieke persoonlijke code om de EYCA app te activeren. De app zelf vind je in de App Store of Play Store. Je activeert die app met je persoonlijke EYCA-nummer dat je na omruiling via e-mail krijgt. Vanaf dan: geen kaartje nodig, gewoon je app laten zien voor korting of extraatjes.

Opgelet, dit voordeel kan enkel gebruikt worden door wie jonger is dan 30.

Geen UiTPAS Meetjesland in jouw ‘portefoelde’? Check dan op www.uitpasmeetjesland.be waar jij er snel eentje kan kopen! (€5 +26 | €2 -26)

Nog vragen? Kijk even op www.uitinvlaanderen.be/eyca

Kerngroep cultuurinjectie

14/09/2022

 

Dinsdag 11 oktober om 15u houden we een infovergadering. We stellen het project aan jou voor en bespreken het verdere verloop van het project. Wens je aan te sluiten? Check dan onze eventpagina>

Eeklo Trap 't Af

24/08/2022

 

Wij trappen ons project ook officieel af op ‘Eeklo Trap ’t Af’! Je vindt ons op woensdag 7 september op het studentenfestival met een stand en cultuurbevraging.

 

We willen de jongeren ter plaatse bevragen over hun cultuurparticipatie en de drempels die zij ervaren. Dit zal al een eerste hulp zijn bij de opzet van een eerste experimenteeractie.

 

Op verkenning

18/08/2022

 

De eerste gesprekken over het project vinden plaats: we zaten alvast samen rond de tafel met de Meetjesman en hopen binnenkort op de expertise van OPTIL & Publiq te kunnen rekenen. Gesprekken met CC De Herbakker, project De Plek en andere partners zijn of worden vastgelegd. We kijken al uit naar een eerste startersvergadering waarbij we het project aan alle partners wensen voor te stellen.

 

Wij zijn alvast ook ingeschreven voor volgende interessante opleidingen/studiedagen/netwerkevents:

Interesse? Schrijf je zeker en vast in via bovenstaande linken en laat ons weten dat je ook gaat!

UiTPAS Meetjesland & EYCA

15/08/2022

Onder het moto ‘meten is weten’ zal de UiTPAS Meetjesland ook een belangrijke rol spelen in dit traject.

Via UiTPAS kunnen we:

 • meten of de participatie aan cultuur bij deze doelgroep stijgt
 • meten hoeveel hun UiTPAS gebruiken bij een bepaalde experimenteeractie
 • de doelgroep verder bevragen
 • cultuur bij een specifieke doelgroep in de kijker zetten (gesegmenteerde mailing)

Daarom zullen pashouders bij aankoop van een UiTPAS Meetjesland een gratis EYCA-lidmaatschap ontvangen. EYCA is de Europese kortingskaart voor jongeren tussen 16 en 30 jaar. Voor dat laatste schreef COMEET zich in voor het proefproject van Publiq ‘UiTPAS x EYCA’.

COMEET werkt met zijn projecten aan 8 thema’s

Als platform, netwerk, steunpunt en kenniscentrum helpt COMEET het bovenlokale cultuurveld om acht regiospecifieke kansen te grijpen en uitdagingen het hoofd te bieden.

Meer info over deze 8 thema’s vind je hier terug.

Dit project wordt ondersteund door LEADER Meetjesland.

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?