Cultuuroverleg
Meetjesland

Cultuur.coronaproof

Nieuws

Cultuur & corona

03 feb 2022

Update 28 januari 2022

Deel dit artikel

facebook twitter

De coronabarometer voor meer voorspelbaarheid.

Door te werken met een barometer hoopt de federale overheid de situatie iets meer voorspelbaar te maken. Het Overlegcomité valideert de overgang van de ene code naar de andere en beslist over de toepasselijke maatregelen.

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

 • Code geel: de epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen is onder controle;
 • Code oranje: er is toenemende druk op het zorgsysteem, er moet worden ingegrepen om de trend opnieuw te keren;
 • Code rood: er is een hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten.

Per barometer wordt de opdeling binnen en buiten gemaakt en daarbinnen dynamisch (het publiek staat recht, loopt rond, interageert sterk met elkaar) en niet-dynamisch (zittend publiek (dat passief (in stilte) toekijkt of iets actiever is (roepen, juichen, meezingen,…))

Een ‘vrijetijdsactiviteit in groep (het KB heeft het over ‘georganiseerde activiteiten’) is bijv. een bestuursvergadering, workshop, repetitie, sportactiviteit, ledenactiviteit, enz. Ze worden eerder georganiseerd voor een gesloten groep van deelnemers

Bekijk hier de coronabarometer voor vrijetijdsactiviteiten in groep en de bijhorende maatregelen per fase.

Publieksactiviteiten’ zijn bijv. een theater-, film- of boekvoorstelling, lezing, studiedag, verenigingsevent, enz. Men spreekt er vooral van toeschouwers.

Bekijk hier de coronabarometer voor publieksactiviteiten en de bijhorende maatregelen per fase.

Vanaf 28 januari geldt code rood binnen de barometer.

Aan welke maatregelen moeten de vrijetijdsactiviteiten in groep voldoen?

Aan welke maatregelen moeten de publieksactiviteiten voldoen?

Algemene richtlijnen

Alles over COVID verzamelt op www.covidmeetjesland.be

Info over de algemene maatregelen op federaal niveau vind je op www.info-coronavirus.be

Info over de algemene maatregelen op Vlaams niveau vind je op www.vlaanderen.be

Protocol Cultuur

De cultuursector is enorm divers. Juist daarom is een basisprotocol voor cultuur opgesteld met maatregelen.

Aanvullend van dit basisprotocol hebben de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitgewerkt:

Een aantal van de sectorgidsen / -protocollen zijn ook verplicht voor bepaalde nevenactiviteiten in de cultuursector:

 • Is er een verkooppunt, dan zal deze moeten voldoen aan de regels voor winkels.
 • Is er een eet- of drankgelegenheid, dan zal deze de bepalingen van de horeca volgen.

Een overzicht van alle protocollen per sector vind je ook hier terug.

Op de website van het nationaal crisiscentrum vind je alle Ministeriële besluiten terug.

Om veilig aan het werk te gaan heeft iedere sector een eigen sectorgids, deze zijn te vinden via www.werk.belgie.be.

Cultuurloket beantwoordt jouw vragen

Culturele organisaties kunnen met vragen terecht bij Cultuurloket via de speciale coronalijn 02 534 18 24.

Juristen staan van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u ter beschikking om vragen te beantwoorden:

 • Is de annulering van een evenement omwille van het coronavirus een geval van overmacht?
 • Heb je recht op een schadevergoeding als de organisator of het gezelschap een evenement annuleert?
 • Moet je als organisator tickets terugbetalen?
 • Kunnen je werknemers een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen?
 • Op welke verzekeringen kun je beroep doen?
 • Hoe geldig bestuurs- of algemene vergaderingen houden op afstand?

Een antwoord op al je vragen vind je ook hier terug.

Het departement cultuur, jeugd en media heeft een FAQ-documentuitgewerkt dat antwoorden biedt op al je vragen!

Recente nieuwsberichten

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?