Cultuuroverleg
Meetjesland

Ruimtekapers – Editie 2 – 20 september 2022

Cultuur

Ruimtekapers – Editie 2 – 20 september 2022

COMEETproject

Verslag kennisevent

Terug naar overzicht

Binnen het LEADER-project Ruimte voor Verbinding wordt onder andere ingezet op regionale netwerkvorming tussen organisaties, private personen en verenigingen die actief bezig zijn met tijdelijk en alternatief gebruik van onderbenutte en leegstaande panden, de zogenaamde Ruimtekapers. Centraal in de ervaringsuitwisseling die we hiermee willen faciliteren, staat de socio-culturele en gemeenschapsversterkende component.

De tweede editie Ruimtekapers vond plaats op 20 september 2022. Als locatie werd ‘t Schoolke van Landuyt in Eke gekozen, we konden maar liefst zeventien Ruimtekapers verwelkomen.

Volgende topics werden besproken:

 

Case: Schoolke van Landuyt

Chris Degroote, ‘bezieler’ van VZW De Landuiters, startte met een korte rondleiding in ’t Schoolke van Landuyt: langs de speelkoer, de twee voormalige leslokalen en de tuin. Daarna volgde een woordje uitleg over de toffe locatie waar we ons bevonden, en hoe deze invulling juist tot stand is gekomen.

 

De voormalige school in het wijkje Landuit werd door de gemeente opgekocht en werd door enthousiaste buurtbewoners omgevormd tot de fijne ontmoetingsplek die ze vandaag is. Bij aanvang kregen de vrijwilligers grotendeels carte blanche wat betreft invulling, zonder grote structurele wijzigingen uit te voeren uiteraard.

 

Het buurthuis en de bar zijn telkens geopend op vrijdag en zondag, maar de ruimtes worden ook los verhuurd.

 

Eén van de twee voormalige klaslokalen doet dienst als polyvalente ruimte. Er vindt door de verhuur een grote diversiteit aan activiteiten plaats: kinder- en creakampjes, danslessen, … Deze waaier aan activiteiten is organisch gegroeid.   

 

Ook zelf organiseren De Landuiters regelmatig activiteiten in hun buurthuis. Hiervoor maken ze reclame door middel van flyering of posts op sociale media. Ook kunnen ze rekenen op heel wat mond-aan-mond reclame door de passanten van hun buurthuis. Mensen die een keer komen, keren vaak ook terug.

 

Als kritische noot werd meegegeven dat de communicatie met de gemeente niet altijd vlekkeloos verloopt. Een dynamiek die wellicht voor andere uitbaters herkenbaar is.

Ruimtedeelplatform Samenwerk

Bij aanvang van het project Ruimte voor Verbinding werd snel duidelijk dat onze regio over een hoog aantal vrije restruimte en leegstaande lokalen beschikt, terwijl heel wat personen en verenigingen op zoek zijn naar ruimtes om creatief in te vullen.

 

Sinds begin 20222 is het ruimtedeelplatform Samenwerk dan ook beschikbaar voor het grote publiek. De grote promocampagne volgt in najaar 2022.

 

Via het platform willen we deze ruimtes ontsluiten en het contact tussen een huurder en verhuurder faciliteren. De term ‘ruimte’ valt heel breed te definiëren: dit kan gaan om een werkplek, atelierruimte, feestzaal, … Kenmerkend is dat het om een verhuur van korte termijn zal gaan.

 

Samengevat:

– Je (ruimte) registreren op het platform is gratis en duurt slechts enkele minuten.
– Je gaat als gebruiker, als vragende partij, op zoek naar de ruimte die aan jouw wensen voldoet. Boeken kan vervolgens meteen live via het platform.
– Je registreert je als aanbieder. Je geeft hierbij de specifieke tijdsloten aan die voor jou beschikbaar zijn. De ruimte kan dan enkel op die momenten geboekt worden.
– De gedetailleerde handleiding tot registratie vind je onder de FAQ terug op het platform.

Spread the word!

Nieuwe invulling parochiezaal, Landsdijk in Assenede

Met het project ‘Ruimte voor Verbinding’ willen we ruimte bieden aan ideeën en mogelijkheden die er leven in de Landsdijk. We strijken hiervoor neer in zaal Lodewijk achter de kerk waar we op basis van de ideeën en input van inwoners een activiteitenprogramma zullen samenstellen van zodra de zaal te beschikking is om te verhuren.

Wijkregisseurs en tijdelijke invullingen, regio Gent

Marc Verheirstraeten (Dienst Beleidsparticipatie – specialist Tijdelijke Invullingen) gaf een woordje uitleg over hoe Gent tijdelijke invullingen concreet ondersteunt. Deze tendens leeft al meer dan twee decennia in de stad, waardoor het ook op een breed draagvlak met veel mogelijkheden kan rekenen. Ze beheren een fonds met een jaarlijks een budget van €300.000, en tóch, opvallend, is er meer vraag naar ruimte dan naar geld. Ruimte om te experimenteren met nieuwe concepten. Hun specifieke subsidiereglement voor Fonds Tijdelijke invulling kan je hier terugvinden. Hij wist ook te vertellen dat heel wat tijdelijke invullingen vaak minder ’tijdelijk’ uitdraaiden dan vooraf bepaald: er vonden al heel wat verlengingen plaats. Momenteel botst men af en toe wel op het issue dat de ruimtes in Gent en randstad volgebouwd geraken, en er daar minder mogelijkheden zijn tot tijdelijke invullingen. 

 

Els Oyaert is wijkregisseur in de Gentse wijk Nieuw Gent-UZ. Deze wijkregisseurs vormen een spilfiguur in 25 Gentse wijken en willen het stedelijk beleid zo goed mogelijk en maximaal afstemmen op de context en leefwereld van de Gentenaren. Binnen het topic tijdelijke invullingen bestaat haar taak uit zelf zo minimaal mogelijk in te grijpen, ze rekent vooral op de autonomie van de wijken en de werkgroepen die daarbinnen tot stand komen. Bij een stadsvernieuwingsproject komt er tijd en ruimte vrij om iets te doen, waar ze meer dan graag op inpikt.

Vervolgens lichtte Els nog drie cases uit haar wijk toe.

Zo konden we alweer spreken van een leerrijke bijeenkomst waarbij opnieuw heel wat kennis gedeeld werd.

In voorjaar 2023 verwelkomen we jullie graag voor de derde editie!

Klik hier door naar Ruimtekapers – Editie 1.

Klik hier door naar Ruimtekapers – Editie 3.

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?