Cultuuroverleg
Meetjesland

Uniek in Vlaanderen: drempelvrije Regiobib Meetjesland

Cultuurcommunicatie Bibliotheken Cultuur Kinderen en jongeren

Uniek in Vlaanderen: drempelvrije Regiobib Meetjesland

Terug naar overzicht

Unieke vernieuwing: geen boetes, geen lidgeld, één gedeelde collectie van meer dan 300.000 boeken uit 9 gemeenten en één helder reglement

 

Een bib zonder boetes? Het kan in het Meetjesland! Want Regiobib Meetjesland/COMEET kondigt een unieke vernieuwing aan: de drempelvrije bib. Alle bibliotheken in het Meetjesland werkten afgelopen maanden samen om toegang tot de bibliotheken eenvoudiger te maken voor iedereen. Concreet vertaalt zich dat in één gedeelde gigantische collectie en één gezamenlijk gebruikersreglement met een boetevrij systeem. De unieke vernieuwing van de drempelvrije Regiobib zorgt op die manier voor minder drempels en nog meer kwaliteit voor elke Meetjeslander.

“We willen een aantal drempels wegwerken om nog meer mensen naar de Meetjeslandse bibliotheken te leiden” – Regiobib Meetjesland

Een lange weg afgelegd…

Meer dan een jaar geleden startten de bibs van Regiobib Meetjesland met een onderzoek naar mogelijkheden voor een drempelvrije bib. In groep werkten de negen bibliothecarissen een innovatief voorstel uit. Na goedkeuring door de negen lokale bibliotheekcommissies, de Raad van bestuur van COMEET én alle negen gemeenteraden, is de weg nu vrijgemaakt voor een regionale bib zonder drempels.

 

Jarenlang werkten we aan het stimuleren van lezen. Maar als onze voordeur met een brede glimlach openstaat, waarom moet onze achterdeur op slot? Boeken staan meer in het rek dan ze uitgeleend zijn. Deze collectie nog meer laten roteren is wat ook wij willen bereiken met deze aanpak.” – Regiobib Meetjesland

 

Uniek in Vlaanderen

De vernieuwing van onze drempelvrije Regiobib is uniek in Vlaanderen en nog nooit eerder gezien op deze schaal. Na de 7e verjaardag van Regiobib Meetjesland is deze lancering een nieuwe mijlpaal. We zijn heel trots op dit project.” aldus Greet Melis, coördinator COMEET

 

Ook voorzitter van COMEET, Herlinde Trenson, is ontzettend blij met de komst van een drempelvrije Regiobib Meetjesland: “Dankzij het nieuwe en vereenvoudigde reglement wordt de collectie van alle bibliotheken in het Meetjesland toegankelijk voor elke Meetjeslander. Zo verloopt een bibliotheekbezoek voor de leners van Regiobib Meetjesland voortaan op een nog meer positieve en stimulerende manier. Kortom meer leesplezier voor iedereen.

Wat betekent een drempelvrije bibliotheek in het Meetjesland?

Geen boetes

Boetes voor te laat ingeleverde materialen behoren tot het verleden en er worden geen reservatiegelden meer aangerekend. De bibgebruiker krijgt meer vertrouwen én verantwoordelijkheid.

Langere uitleentermijn

Materialen uit de bib leen je voortaan voor maximum vier weken. Na deze termijn krijg je een herinnering en kan je de uitleentermijn van jouw materialen met vier weken verlengen. Als deze acht weken bijna verstreken zijn, krijg je een vriendelijk verzoek om de boeken of films terug te brengen naar de bib. Toch te laat? Dan krijg je een onkostenvergoeding om de niet teruggebrachte boeken te vergoeden.

Materialen reserveren is voortaan gratis

Je leest het goed! 😉 Materialen reserveren is voortaan gratis

Eén collectie

De bibliotheken bundelen hun krachten en vormen één gedeelde collectie van meer dan 300.000 boeken, zodat gebruikers toegang hebben tot een breed aanbod aan materialen, ongeacht hun locatie. Heb je nog openstaande boetes, reservatie- of postkosten? Die moet je vanaf 27 februari 2024 niet meer betalen in alle bibs van Regiobib Meetjesland.

Eén gezamenlijk bibliotheekreglement

Alle negen gemeenten in het Meetjesland hebben voortaan één uniform reglement voor de bibliotheken, waardoor gelijke toegang voor alle inwoners wordt gegarandeerd. Ben jij aangesloten bij de bib in jouw gemeente? Dan ben je ineens ook gratis lid in alle gemeenten van Regiobib Meetjesland: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate. Bovendien is jouw lidmaatschap helemaal gratis!

Geen gefrustreerde gebruikers

Geen gefrustreerde gebruikers meer rond boetegelden: lezers hoeven niet langer te vrezen voor boetes. Het gebrek aan transparantie en begrip rond boetegelden maakt plaats voor een meer stimulerende en communicatieve aanpak waar iedereen mede-eigenaar is.

Nog meer kwaliteit

De kostbare tijd die eerder werd besteed aan de administratie rond de boetes en te woord staan van leners in verband met boetes, wordt positief ingezet. In de toekomst gaan we voor meer klantgerichte diensten. Medewerkers kunnen zich nu meer toeleggen op educatie, op het bevorderen van vroege leesvaardigheid en het stimuleren van leesinteresse bij jonge lezers.

We durven terug met onze klas op bezoek gaan naar de lokale bibliotheek. Geen zorgen meer over boeken die kinderen niet terugbrengen, want wij waren verantwoordelijk voor de boetes“ – leerkracht lager onderwijs

Onderzoek wijst ook uit dat boeken méér gelezen worden in een systeem zonder boetes. Daar willen we voor gaan!” – Greet Melis, coördinator COMEET

Regiobib Meetjesland?

De bibliotheken van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate werken al zeven jaar samen als Regiobib Meetjesland. COMEET ondersteunt en begeleidt deze samenwerking.

 

Ontdek alles over de unieke vernieuwing van een drempelvrije Regiobib Meetjesland op comeet.be of op de website van één van de deelnemende bibliotheken.

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?