Cultuuroverleg
Meetjesland

Subsidiewijzer

Kunst Erfgoed Bibliotheken Cultuur

Subsidiewijzer

Subsidies

Terug naar overzicht

Op zoek naar financiële ondersteuning voor jouw cultureel erfgoedproject? Verenigingen uit onze cultuurregio kunnen hiervoor bij ons terecht.

Ontdek alle voorwaarden hier>

Bij wijze van voorbeeld vind je hier onze gesubsidieerde projecten uit 2018.

Een overzicht van subsidies bij andere partners vind je hieronder.

Cultuur

Projectsubsidie in jouw gemeente

WAT?

De meeste gemeenten hebben een ondersteuningsbeleid voor cultuur- en erfgoed.

Vraag naar meer info bij de cultuurdienst van je gemeente>

Subsidies voor (kleinschalige) bovenlokale cultuurprojecten - OP/TIL

Heb je een idee voor een cultureel project? Hou je van samenwerken en verbinden?

 

Vraag een subsidie aan voor jouw (kleinschalige) bovenlokaal cultuurproject. OP/TIL helpt je op weg

Bovenlokaal Cultuurproject

WAT?

Heeft jouw project een bovenlokaal verhaal? Het decreet bovenlokale cultuurwerking heeft een subsidielijn.

 

WIE?

 • culturele en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen;
 • met rechtspersoon;
 • verbonden aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk;
 • gevestigd in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

 

DEADLINE?

 • Uiterlijk 15 mei voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.
 • Uiterlijk 15 november voor projecten die starten vanaf 1 juli van het volgende kalenderjaar.

 

Lees meer>

Sociaal-cultureel project met bovenlokale uitstraling

WAT?

Elk jaar kent de Vlaamse Regering subsidies toe voor sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling. De projecten moeten vertrekken vanuit minstens twee sociaal-culturele functies en inzetten op het doel van het decreet.

 

WIE?

Zowel erkende organisaties binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk als niet-erkende sociaal-culturele organisaties en organisaties in andere sectoren komen in aanmerking voor deze projectsubsidies.

 

2023

Met de projectronde van 2023 wou de Vlaamse Regering prioritair inzetten op projecten rond leesbevordering. Door leesbevordering als maatschappelijke uitdaging vast te leggen voor deze projectsubsidies, wil de Vlaamse Regering ook het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren om met deze uitdaging aan de slag te gaan. Projecten kunnen inzetten op lees- of taalbevordering, leesplezier of samen lezen.

 

DEADLINE?

Per jaar is er maar één indiendatum: uiterlijk 15 juli.

 

Lees meer>

Auteurslezingen

WAT?

Waarom eens geen slam poet, striptekenaar of schrijver uitnodigen om te komen vertellen over hun werk? Zij kunnen een publiek als geen ander begeesteren en warm maken om (meer) te gaan lezen. Daarom ondersteunt Literatuur Vlaanderen organisatoren die een auteur uitnodigen met een subsidie van 100 euro per lezing.

 

WIE?

Organisatoren van een auteurslezing in een school, bibliotheek, boekhandel, sociale of culturele organisatie met een maatschappelijke zetel in België.

 

DEADLINE?

Minstens 1 maand voor de lezing.

 

Lees meer>

Sabam for Culture

WAT?

Sabam for Culture ondersteunt jou door de creatie, het gebruik en de internationalisering van je werk te stimuleren, met een focus op de ontwikkeling van je talenten en de professionalisering van je carrière. Ze richten zich hierbij op drie pijlers:

 

Afhankelijk van welke discipline en de soort aanvraag verschillen de deadlines>

Cultuurkuur

WAT?

Cultuurkuur is de motor om met kunst en cultuur aan de slag te gaan op school.

 

DEADLINE?

 • Kunstkuur: 15 februari
 • DynamoPROJECT: uiterlijk 15 november voor projecten die plaatsvinden tussen 1 februari en 30 juni en uiterlijk 15 mei voor projecten die plaatsvinden tussen 1 september en 31 januari.

 

Lees meer>

Cera

WAT?

Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?

 

Check dan of je project past binnen de ambities waarin Cera investeert en of het voldoet aan een aantal criteria.

 

Is dat zo? Vul dan het aanvraagformulier in.

Vlaams Audiovisueel Fonds

WAT?

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) geeft financiële steun aan de creatie van onafhankelijke audiovisuele creaties in Vlaanderen en zorgt voor omkadering voor de professionele audiovisuele sector.

 

Het VAF biedt onder meer steun voor de vertoning en spreiding van educatie en reflectie over filmcultuur en ondersteunen op die manier publieksactiviteiten.

 

Lees meer>

De algemene Vlaamse subsidiewijzer

WAT?

De Vlaamse overheid biedt verschillende subsidies aan. Van subsidies voor amateurskunsten tot de tax shelter, van subsidies voor sociaal-cultureel volwassenwerk tot investeringssubsidies voor culturele infrastructuur. De subsidiezoeker van de Vlaamse overheid helpt je de subsidie te vinden die voor jou van toepassing is.

 

Voor wie zoek je een subsidie? Waar ben je gevestigd? In enkele kliks vind je een overzicht van de subsidies waarvoor jouw project in aanmerking komt.

 

Lees meer over de Vlaamse wijzer>

De algemene Provinciale subsidiewijzer

WAT?

Van subsidies voor erfgoedprojecten tot een molendraaipremie en subsidies voor werkzaamheden aan klein historisch erfgoed. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt culturele projecten en heeft hiervoor ook een handige subsidiewijzer zodat je kan filteren door hun aanbod in ondersteuning.

 

Lees meer>

Matexi Award: leefbaarheid en verbondenheid tussen buurten

WAT?

MATEXI AWARD 2023

Dit jaar organiseert Matexi voor de achtste keer de Matexi Award. Zowel openbare besturen als particulieren kunnen een project indienen dat de verbondenheid tussen buren versterkt én de leefbaarheid van buurten vergroot.

 

Inschrijven kan tot en met 8 oktober 2023 middernacht!

 

Lees meer>

Erfgoed

Erfgoedcel Meetjesland

Vraag je erfgoedsubsidies aan bij COMEET…

COMEET ondersteunt cultureel-erfgoedprojecten via het subsidiereglement. Organisatoren kunnen een projectsubsidie krijgen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 

Er zijn twee indienrondes: op 1 mei (ronde 1) en op 15 november (ronde 2). De subsidies voor cultureel-erfgoedprojecten in het Meetjesland helpen jouw erfgoedproject te realiseren, en meer specifiek om innovatief en deskundig om te gaan met erfgoed.

 • Wat: subsidies tot 2000 euro voor projecten rond roerend en/of immaterieel erfgoed in het Meetjesland
 • Wie: voor verenigingen, organisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen, … met zetel in 1 van de 9 gemeenten van het Meetjesland die aangesloten zijn bij COMEET
 • Wanneer: de deadlines van de twee subsidierondes zijn 1 mei en 15 november
 • Hoe: lees het subsidiereglement en dien een aanvraag in.

 

Voor je van start gaat, is het belangrijk om weten dat je in iedere fase beroep kan doen op de erfgoedcel. Dit zowel voor advies bij de uitwerking van jouw project, bij het invullen van het aanvraagformulier, bij extra vragen … Je kan de erfgoedcel contacteren via 09 373 75 96 of erfgoedcel@comeet.be.

 

Meer info onze website comeet.be > Hoe we ondersteunen

Doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject

WAT?

Een beurs van maximaal €30.000 voor het doorgeven van vakmanschap dient als financiële ondersteuning voor vakmensen die één of meerdere leerlingen voor maximaal 2 jaar in de leer neemt(en) om hem en/of haar de knepen van het vak te leren.

 

WIE?

Vakmanschap in immaterieel cultureel erfgoed (ICE).

Agentschap Onroerend Erfgoed

WAT?

In de zorg voor onroerend erfgoed sta je er niet alleen voor. De Vlaamse overheid ondersteunt je bij je inspanningen met premies, leningen en andere financiële voordelen. Wat mogelijk is, hangt af van het type activiteit en het soort erfgoed.

 

Lees meer>

Herita

WAT?

Vanuit een ruimere dienstverlening biedt Herita jou de mogelijkheid om een projectrekening te openen. Tevens kunnen zij fiscale attesten uitreiken, wat mogelijke donateurs een extra duwtje in de rug geeft om jouw project financieel te steunen met een gift.

 

Lees meer>

Beleidsdomeinoverschrijdend

LEADER

Oproep LEADER 2023 – 2027

 

WAT?

LEADER is een subsidiemaatregel uit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Het geeft plattelandsbewoners, landbouwers, lokale besturen, verenigingen en ondernemers het heft in handen om hun plattelandsregio samen duurzaam te ontwikkelen. Dit gebeurt door het uitvoeren van gerichte plattelandsprojecten.

 

In 2023 gaat een nieuwe LEADER-periode van start die zal duren tot 2027. Om ook in deze nieuwe periode succesvolle projecten uit te voeren, zijn drie elementen noodzakelijk:

 1. Het LEADER-gebied moet voldoen aan bepaalde criteria. Hierbij wordt vertrokken van de bestaande LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen, Meetjesland (& Leiestreek) en Grensregio Waasland.
 2. De Lokale Actiegroep (LAG) is een lokaal publiek-privaat partnerschap dat bestaat uit individuen of vertegenwoordigers van lokale organisaties en overheden. De LAG ontwikkelt de Lokale Ontwikkelingsstrategie en voert deze uit door projectoproepen.
 3. ​De Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) bakent het LEADER-gebied af en omschrijft de lokale noden en de ontwikkelingsdoelstellingen. Daarvoor wordt een actieplan opgesteld dat bijdraagt aan bepaalde thema’s die kaderen binnen ruimere Europese, Vlaamse en provinciale doelstellingen.

 

WIE?

Zowel lokale overheden, vzw’s, feitelijke verenigingen, vennootschappen, verenigingen met een winstoogmerk en zelfs natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij is samenwerking cruciaal.

 

Lees meer over LEADER Meetjesland>

LEADER-oproep voor microprojecten.

De Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland lanceren een LEADER-oproep voor microprojecten.

 • De deadline om je project in te dienen is 8 mei 2024 (12u ’s middags).
 • Goedgekeurde projecten lopen van 1 juli 2024 tot 30 juni 2025.

 

Microproject?

Een microproject is een kleinschalig LEADER-project:

 • Maximum projectkost van € 12.000, waarvan maximale subsidie van € 7.800 (65% co-financiering)
 • Korte looptijd (voor deze oproep is dat 1 jaar, 1 juli 2024 – 30 juni 2025)
 • Eenvoudige administratie: als je aan het eind van het project bewijst dat het heeft plaatsgevonden, krijg je het toegekende bedrag.

Het voldoet verder aan alle voorwaarden voor een LEADER microproject.

 

Kijk hier voor meer informatie en een voorbeeld.

 

Meer info over de microprojecten van LEADER vind je op www.leaderoostvlaanderen.be/praktisch/microprojecten-2024/

Innovatieve partnerprojecten

WAT?

Projectsubsidie voor maximaal 3 jaar en maximum €80.000 per project.

 

WIE?

Voor diverse culturele organisaties die samenwerking(en) aangaan met organisaties uit andere sectoren (min. 1 culturele partner en min. 1 niet-culturele partner).

 

DEADLINE?

Jaarlijks op 15 juli voor projecten die van start gaan van 1 december in het jaar van indiening.

 

Lees meer>

Projectoproep Koning Boudewijnstichting

WAT?

De Koning Boudewijnstichting lanceert jaarlijks diverse projectoproepen met verschillende thema’s waaronder cultuur en erfgoed. Kom jij in aanmerking voor één van de thema’s? Misschien kan jij via de stichting extra ondersteuning ontvangen.

Lees meer>

 

Projectoproep Buurt op den Buiten is voor bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten tussen buurtbewoners bevorderen.

Lees meer>

Streekfonds #Regiokracht

WAT?

Streekfonds Oost-Vlaanderen versterkt lokale projecten die mensen met elkaar én met de omgeving verbinden. #Regiokracht is het regionale netwerk actief in de Leiestreek, Meetjesland en de Oostrand van Gent.

 

Aan de hand van fundraising, sparen de geselecteerde initiatieven een budget voor een concreet project bij elkaar. Het Streekfonds verdubbelt dan het opgehaalde bedrag.

 

 

WIE?

Individuen, feitelijke verenigingen, VZW’s, scholen, jeugdbewegingen en vennootschappen kunnen kleinschalige lokale projecten indienen. Hierbij staat mensen verbinden met elkaar en hun omgeving centraal.

 

Meer info vind je hier.

Lotto subsidie

WAT?

De Nationale Loterij steunt cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. Van highbrow cultuur met grote C tot populaire massa-evenementen. Met oog voor de diversiteit van het culturele landschap en zijn deelnemers, dragen we zo ons steentje bij om cultuur bij zoveel mogelijk mensen te brengen.

Hier verneem je hoe jouw inzet cultuur en kunst een extra duwtje in de rug geeft>

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?