Cultuuroverleg
Meetjesland

Subsidiewijzer

Kunst Erfgoed Bibliotheken Cultuur

Subsidiewijzer

Subsidies

Terug naar overzicht

Op zoek naar financiële ondersteuning voor jouw cultureel erfgoedproject? Verenigingen uit onze cultuurregio kunnen hiervoor bij ons terecht.

Ontdek alle voorwaarden hier>

Bij wijze van voorbeeld vind je hier onze gesubsidieerde projecten uit 2018.

Een overzicht van subsidies bij andere partners vind je hieronder.

Cultuur

Projectsubsidie in jouw gemeente

WAT?

De meeste gemeenten hebben een ondersteuningsbeleid voor cultuur- en erfgoed.

Vraag naar meer info bij de cultuurdienst van je gemeente>

Bovenlokaal Cultuurproject

WAT?

Heeft jouw project een bovenlokaal verhaal? Het decreet bovenlokale cultuurwerking heeft ene subsidielijn.

WIE?

  • culturele en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen;
  • met rechtspersoon;
  • verbonden aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk;
  • gevestigd in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

DEADLINE?

  • Uiterlijk 15 mei voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.
  • Uiterlijk 15 november voor projecten die starten vanaf 1 juli van het volgende kalenderjaar.

 

Lees meer>

Auteurslezingen

WAT?

Waarom eens geen slam poet, striptekenaar of schrijver uitnodigen om te komen vertellen over hun werk? Zij kunnen een publiek als geen ander begeesteren en warm maken om (meer) te gaan lezen. Daarom ondersteunt Literatuur Vlaanderen organisatoren die een auteur uitnodigen met een subsidie van 100 euro per lezing.

WIE?

Organisatoren van een auteurslezing in een school, bibliotheek, boekhandel, sociale of culturele organisatie met een maatschappelijke zetel in België.

DEADLINE?

Minstens 1 maand voor de lezing.

Lees meer>

Sabam for Culture

WAT?

Sabam for Culture ondersteunt u door de creatie, het gebruik en de internationalisering van uw werk te stimuleren, met een focus op de ontwikkeling van uw talenten en de professionalisering van uw carrière. Ze richten zich hierbij op drie pijlers:

Afhankelijk van welke discipline en de soort aanvraag verschillen de deadlines>

De algemene Vlaamse subsidiewijzer

WAT?

De Vlaamse overheid biedt verschillende subsidies aan. Van subsidies voor amateurskunsten tot de tax shelter, van subsidies voor sociaal-cultureel volwassenwerk tot investeringssubsidies voor culturele infrastructuur. De subsidiezoeker van de Vlaamse overheid helpt je de subsidie te vinden die voor jou van toepassing is.

Voor wie zoek je een subsidie? Waar ben je gevestigd? In enkele kliks vind je een overzicht van de subsidies waarvoor jouw project in aanmerking komt.

Lees meer over de Vlaamse wijzer>

De algemene Provinciale subsidiewijzer

WAT?

Van subsidies voor erfgoedprojecten tot een molendraaipremie en subsidies voor werkzaamheden aan klein historisch erfgoed. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt culturele projecten en heeft hiervoor ook een handige subsidiewijzer zodat je kan filteren door hun aanbod in ondersteuning.

Lees meer>

Cultuurkuur

WAT?

Cultuurkuur is de motor om met kunst en cultuur aan de slag te gaan op school.

DEADLINE?

  • Kunstkuur: 15 februari
  • DynamoPROJECT: uiterlijk 15 november voor projecten die plaatsvinden tussen 1 februari en 30 juni en uiterlijk 15 mei voor projecten die plaatsvinden tussen 1 september en 31 januari.

Lees meer>

Cera

WAT?

Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?

Check dan of je project past binnen de ambities waarin Cera investeert en of het voldoet aan een aantal criteria.

Is dat zo? Vul dan het aanvraagformulier in.

Erfgoed

Doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject

WAT?

Een beurs van maximaal €30.000 voor het doorgeven van vakmanschap dient als financiële ondersteuning voor vakmensen die één of meerdere leerlingen voor maximaal 2 jaar in de leer neemt(en) om hem en/of haar de knepen van het vak te leren.

WIE?

Vakmanschap in immaterieel cultureel erfgoed (ICE).

Agentschap Onroerend Erfgoed

WAT?

In de zorg voor onroerend erfgoed sta je er niet alleen voor. De Vlaamse overheid ondersteunt je bij je inspanningen met premies, leningen en andere financiële voordelen. Wat mogelijk is, hangt af van het type activiteit en het soort erfgoed.

Lees meer>

Herita

WAT?

Vanuit een ruimere dienstverlening biedt Herita jou de mogelijkheid om een projectrekening te openen. Tevens kunnen zij fiscale attesten uitreiken, wat mogelijke donateurs een extra duwtje in de rug geeft om jouw project financieel te steunen met een gift.

Lees meer>

Beleidsdomeinoverschrijdend

LEADER

WAT?

LEADER-projecten moeten aan 7 kenmerken voldoen (Bottom-up, innovatief, multisectoraal…). Bovendien moeten ze kaderen in één van de 15 thema’s waarvan elk LEADER-gebied er 3 heeft gekozen. Voorbeelden hiervan zijn armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap, leefbare dorpen, profilering en promotie via streekidentiteit…

WIE?

Zowel lokale overheden, vzw’s, feitelijke verenigingen, vennootschappen, verenigingen met een winstoogmerk en zelfs natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij is samenwerking cruciaal.

DEADLINE?

Verplichte aanmelding vóór 22 juni 2022 en indienen vóór 7 oktober 2022.

Lees meer over LEADER Meetjesland>

Innovatieve partnerprojecten

WAT?

Projectsubsidie voor maximaal 3 jaar en maximum €80.000 per project.

WIE?

Voor diverse culturele organisaties die samenwerking(en) aangaan met organisaties uit andere sectoren (min. 1 culturele partner en min. 1 niet-culturele partner).

DEADLINE?

Jaarlijks op 15 juli voor projecten die van start gaan van 1 december in het jaar van indiening.

Lees meer>

Projectoproep Koning Boudewijnstichting

WAT?

De Koning Boudewijnstichting lanceert jaarlijks diverse projectoproepen met verschillende thema’s waaronder cultuur en erfgoed. Kom jij in aanmerking voor één van de thema’s? Misschien kan jij via de stichting extra ondersteuning ontvangen.

Lees meer>

Lotto subsidie

WAT?

De Nationale Loterij steunt cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. Van highbrow cultuur met grote C tot populaire massa-evenementen. Met oog voor de diversiteit van het culturele landschap en zijn deelnemers, dragen we zo ons steentje bij om cultuur bij zoveel mogelijk mensen te brengen.

Hier verneem je hoe jouw inzet cultuur en kunst een extra duwtje in de rug geeft>

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?