Stafmedewerker Cultureel Erfgoed (B-niveau | 80%)

COMEET (Cultuurregio Meetjesland) is het expertisenetwerk en samenwerkingsplatform voor de cultuursector in negen gemeenten van het Meetjesland.

COMEET telt vier grote lijnen waar we regelmatig buiten en tussen kleuren. COMEET is er voor bibliotheken (Regiobib Meetjesland), erfgoed (Erfgoedcel Meetjesland en IOED Meetjesland), (boven)lokaal cultuurbeleid en podia. Via ‘UiT in het Meetjesland’ zet COMEET in op regionale cultuur- en vrijetijdscommunicatie en sinds 2017 zijn we de regionale trekker voor de UiTPAS Meetjesland.

De erfgoedcel van COMEET ondersteunt en versterkt het erfgoednetwerk en iedereen die met cultureel erfgoed aan de slag wil en valoriseert zelfstandige initiatieven in de regio. We zijn bruggenbouwers tussen spelers in verschillende sectoren en tussen Vlaamse en lokale initiatieven.

 

Functieomschrijving

Als stafmedewerker erfgoed heb je een grote affiniteit voor cultureel en lokaal erfgoed en ken je de waarde van vrijwilligerswerk. Je zult veel samenwerken met lokale besturen en verenigingen, beleidsverantwoordelijken en collega’s uit andere erfgoedcellen. Naast het algemene erfgoedwerk voor de erfgoedcel heb je als stafmedewerker volgende taken:

 

Wie zoekt COMEET?

 

Wij bieden

 

Meer info

www.comeet.be  |  www.uitinhetmeetjesland.be   |  info@comeet.be  |   09 373 75 96

 

De procedure

Ten laatste op 20 oktober 2023 bezorg je ons per mail aan info@comeet.be (t.a.v. Veerle Van de Veire):

U ontvangt een bevestiging.

De vergelijkende selectieprocedure loopt in oktober 2023 in het Nederlands.

 

Meer COMEET

Partners

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?