Wat we doen voor onroerend erfgoed


VC logo omd

COMEET coördineert, ondersteunt, voert promotie en neemt regionale initiatieven voor Open Monumentendag. Meer>

Illustratie

Hoewel onroerend erfgoed  niet de kerntaak is van COMEET kunnen we je wel doorverwijzen naar de bevoegde overheden of organisaties. Meer>

vc illustratie doorverwijzen

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op en wij verwijzen je graag door naar de bevoegde overheden of organisaties. Meer>

vc studiedag IOED

COMEET, Regionaal Landschap Meetjesland en Veneco dienden een beleidsplan en een erkenningsaanvraag voor een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst voor 11 Meetjeslandse gemeenten in. De aanvraag werd in maart ’17 goedgekeurd. Meer>