Studiedag Regionaal Collectioneren


Studiedag Regionaal Collectioneren 23/10/17Een regionaal collectiebeleid voor openbare bibliotheken biedt heel wat prikkelende voordelen:

een gedeelde en onderbouwde visie op de samenstelling van je collectie
• ook kleinere deelcollecties worden door ‘specialisten’ opgevolgd
• gerichte expertise-opbouw en -deling
• onderlinge afstemming op regioniveau
• tijds- en kostenefficiëntie

COMEET/Regiobib Meetjesland werkt, met de ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen, aan een dergelijk kader voor een gezamenlijk collectiebeleid voor de 14 Meetjeslandse openbare bibliotheken.

Maar hoe begin je aan een regionaal collectiebeleidsplan?
Op deze studiedag op maandag 23 oktober willen we graag onze ervaringen delen en geven we zoveel mogelijk praktische tips mee.

Lees meer…

Vergelijkend onderzoek over openbare bibliotheken: cijfers vertellen maar een deel van het verhaal…


BibTest-NieuwsbladHet Nieuwsblad presenteerde in maart 2016 een vergelijkend onderzoek tussen de Vlaamse openbare bibliotheken in samenwerking met VVBAD en Bibnet (nu Cultuurconnect). Hierbij aansluitend wil COMEET als koepel voor het samenwerkingsverband Bibliotheken Meetjesland, de resultaten toelichten en kaderen in een breder verhaal. Cijfers vertellen namelijk maar een deel van het hele verhaal.

Lees meer…

De regiobib in tijdschrift META


META-artikelMet de regiobib zetten COMEET en de Bibliotheken Meetjesland in op samenwerking en expertisedeling tussen de bibliotheken. Dit met als doelstelling de basisdienstverlening van de gemeentelijke openbare bibliotheken te behouden en te optimaliseren dankzij efficiëntiewinsten. Op vraag van META – tijdschrift voor bibliotheek & archief boog COMEET zich samen met enkele andere actoren over de vraag op welke manier samenwerkingsverbanden zekerheden kunnen bieden in een voor bibliotheken steeds veranderende configuratie.

Lees meer…

Traject personeelscompetenties van start


In het kader van de regiobib Meetjesland zijn de Meetjeslandse Bibliotheken van start gegaan met een traject rond competentieversterking en expertisedeling. Na een intensieve samenwerking op vlak van collectiebeleid in 2015, wordt nu ingezet op een sterke samenwerking op vlak van personeelscompetenties.

Lees meer…

Samenaankoop Bibliotheken Meetjesland van start


Op 1 januari 2016 ging de nieuwe samenaankoop voor de collecties van de 14 Meetjeslandse openbare bibliotheken van start. Deze samenaankoop is een volgende stap in de evolutie naar een regiobib Meetjesland, ondersteund door COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) en de Provincie Oost-Vlaanderen. De voorbereiding van de samenaankoop voor de collecties was een van de belangrijkste actiepunten in 2015.

De gezamenlijke aankoop levert een hogere leverancierskorting, efficiëntie- en tijdswinsten op personeelsvlak en een grotere gezamenlijke impact voor de deelnemende bibliotheken op.

Lees meer…

Leeshulpfilmpjes helpen je kinderboeken kiezen in de bib


logo gemeente MaldegemDe leeshulpfilmpjes vormen samen één van de projecten waar bibliotheek Maldegem en VBS De Papaver met hun leesbeleid uit wil pakken om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. De filmpjes richten zich, naast de kinderen zelf, vooral op (groot)ouders en begeleiders die hun (klein)kind willen ondersteunen in het zoeken naar een boek, maar de indeling van de bibliotheek niet goed kennen. Om de opstap naar het vinden van een geschikt boek wat te vergemakkelijken, tonen de leeshulpfilmpjes op een speelse manier aan hoe dit proces doorlopen kan worden.

 

Lees meer…