Studiedag Regionaal Collectioneren


Studiedag Regionaal Collectioneren 23/10/17Een regionaal collectiebeleid voor openbare bibliotheken biedt heel wat prikkelende voordelen:

een gedeelde en onderbouwde visie op de samenstelling van je collectie
• ook kleinere deelcollecties worden door ‘specialisten’ opgevolgd
• gerichte expertise-opbouw en -deling
• onderlinge afstemming op regioniveau
• tijds- en kostenefficiëntie

COMEET/Regiobib Meetjesland werkt, met de ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen, aan een dergelijk kader voor een gezamenlijk collectiebeleid voor de 14 Meetjeslandse openbare bibliotheken.

Maar hoe begin je aan een regionaal collectiebeleidsplan?
Op deze studiedag op maandag 23 oktober willen we graag onze ervaringen delen en geven we zoveel mogelijk praktische tips mee.

Lees meer…