Projecten Lokaal Cultuurbeleid


vc uitpas-rood

De UiTPAS is een vrijetijdspas die de algemene vrijetijdsparticipatie stimuleert, met specifieke aandacht voor mensen in armoede. COMEET bekijkt de mogelijkheden voor een uitrol in het Meetjesland.

stroatluuebers activiteiten

In Stroatluuëbers gaan jongeren en ouderen samen aan de slag met het dialecterfgoed uit hun streek of dorp. Het project Stroatluuëbers wil een brug slaan tussen die twee generaties. Rond het project werd zowel op regionaal als op lokaal vlak gewerkt.

cover memorandum cultuurraden

Eind 2012 stelde de collegagroep Meetjeslandse Cultuurraden een memorandum samen voor aan de nieuwe schepenen. In het memorandum werd aandacht gevraagd voor de noden en behoeften van de Meetjeslandse cultuurraden en de aangesloten verenigingen bij de nieuwe besturen.

logo wak

De Week van de Amateurkunsten is ondertussen ook in het Meetjesland al een mooie traditie. Ieder jaar zetten talrijke dichters, schilders, muzikanten, dansers, beeldhouwers, kunstambachtslieden, … hun deuren open en maken hun liefhebberij bekend aan een breed publiek.

kunst en poezie - Boombeschrijving 03 - Eeklo

COMEET bouwde in samenwerking met diverse partners een Meetjeslandse Kunst- en Poëzieroute uit. Sinds 2003 werden overal in het Meetjesland kunstwerken en poëziepanelen (stalen panelen met gedichten en legendes) geplaatst.