CultuurContent Meetjesland?


Logo_CultuurContentement-01_pngHet Forum voor Amateurkunsten, FOV, OKO, OCE, VVBAD en VVC werken samen met hoogleraar Ignace Glorieux (TOR/VUB) aan een burgerbevraging rond lokale cultuurtevredenheid.

N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen (2018) vestigen ze graag de aandacht op het lokale cultuurbeleid. Ze zijn vooral benieuwd naar de appreciatie en verwachtingen rond ondersteuning van inwoners over heel Vlaanderen en Brussel. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om cultuur en hoe waarderen zij de inzet van hun gemeente?

Ook COMEET is partner van dit project en wil aan deze peiling ook graag een regionaal luik koppelen. Hoe zit het met het CultuurContentement in het Meetjesland? Wordt de grens van de eigen gemeente vaak overgestoken als het om cultuur gaat?

Om cultuur hoog op de lokale agenda te zetten en om een beeld te krijgen van de regionale en lokale CultuurContentement, lanceren we daarom een pittige set van vragen. De bevraging loopt tot oktober 2017 en kan hier online ingevuld worden. Wie hem liever op papier invult, kan de vragenlijst onderaan hier downloaden en afdrukken. De ingevulde versie mag je terugbezorgen aan COMEET, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo.

We zijn ervan overtuigd dat de opgeworpen vragen aanleiding geven tot lokale inspraakmomenten, uitdagende discussies, verheven debatten en sterke toekomstplannen voor amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed, bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra in het Vlaamse landschap. Als sensibilisering kan dit tellen en uiteraard staan de sectoren daarna graag klaar om het inhoudelijke debat mee te voeden, te beargumenteren en verder te stofferen.

Hoe groter het bereik, hoe groter de slagkracht. Sensibiliseer dus je collega’s, familie en vrienden om de lijst in te vullen!
Heb je 12 minuten tijd om je mening te geven over lokaal cultuurbeleid? 

Naar de vragenlijst!